POMMUUDIS! Salastatud orjaleping Pfizeriga paljastab, et valitsused on meid reetnud ja maha müünud

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

16. august 2021 kell 15:59Fotod: sm.ee + ekraanikuvad + Canva

Hea lugeja, seda võib olla raske ette kujutada, ent poliitikud, kes kogu maailmas oma sõnutsi meie tervise pärast nii mures on, sõlmivad rahva selja taga salajasi lepinguid, mis väidetava “hoolimise” suure küsimärgi alla paneb. See mitte ainult ei kahjusta kodanike huve, vaid annab alust arvata, et teatud valitsuse liikmed on täielikult rikkunud ametivannet ja teevad seega oma kodumaale väga selget kahju. Juhul, kui sellise lepingu on sõlminud ka meie riigi esindajad, on põhjust rääkida konkreetsest riigireetmisest.

 

Peavoolumeedias on varemgi kirjutatud, et vaktsiinitootajad kahjustuste eest ei vastuta (loe ka link 1, link 2), kuid lepingute sisu varasemalt avalikustatud pole. Pfizeri lepinguga, mille avalikustas korruptsiooni vastu võitlev rahvusvaheline organisatsioon Transparency International, tutvudes saab kristallselgeks, miks kõik Eesti n-ö vaktsineerimispropaganda eksperdid ei saa muud teha, kui iga päev meile luisata ning tõhusamate meditsiiniliste ja loogiliste teadmiste asemel öelda: vaktsineerida, vaktsineerida ja uuesti vaktsineerida, hoolimata tagajärgedest. Allpool olevast infost selgub, et kui nad räägiksid lepingu sisule vastu, rikuksid nad koheselt lepingut ja vastutaksid ka kahjude eest.

 

Aga lugege ise:

Šveitsi uudisteportaal Infosperber vahendab, et Transparency International on kätte saanud ja avalikustanud koroonavaktsiini suurtootja Pfizer/BioNTech Group salajase ostulepingu Albaania valitsusega. Võib eeldada, et ravimiettevõte sõlmis teiste lepingupartneritega (nagu nt Euroopa Liiduga või Eestiga) sisuliselt identsed lepingud.

Samuti võib eeldada, et kõigi teiste koroonavaktsiinide pakkujatega on sõlmitud identsed lepingud. Ainult kokkulepitud hinnad on riigiti erinevad ja samuti ülisalajased, nagu on teada varasemast teabest, mis pärineb organiseeritud, kuid mittetoimivatest pandeemiatest, nagu linnugripp või seagripp.

Nüüd on ilmselge, miks valitsused ja vastutavad isikud niivõrd ebainimlikku vaktsiinipropagandat peale suruvad: valitsused on rahva selja taga sõlminud vaktsiinitootjatega diktaatorlikud orjalepingud, mille kohaselt peame meie, Eesti rahvas, selle jama eest vastutuse võtma ja ise kinni maksma.

Lepingust saame lugeda, et need sisuliselt orjalepingud peaksid jääma salajaseks 10 aastaks. Vaktsiinitootjatel on null vastutust kahjude eest. Riigid peavad kinni maksma isegi kontsernide juristid ja õigusabikulud.

Hakatuseks aga kõige olulisem kolmest lepinguklauslist:

 • (punktid 2.1) Kokkulepitud ostukogused kehtivad ka juhul, kui turule peaks tulema sobivamaid vaktsiine või tõhusaid ravimeid.

See tähendab, et kui näiteks Eesti teadlaste toodetud koroonasprei peaks lahendama nn koroonaviiruse probleemid, siis on valitsusel kohustus osta maksumaksjate rahade eest nii suures koguses vaktsiine, kui lepingus on kirjas. Põhimõtteliselt saab Pfizer dikteerida, mis on medikament ja mis mitte. Patsientidele ei toimu haiguse osas neutraalset selgitust tahtlikult ja see on lepingus isegi seadusega keelatud!

 • (Punktid 8.1 kuni 8.4) Pfizer/Biontech vabastab mitte ainult ennast igasugusest vastutusest mistahes kahju eest. Kõik võimalikud vaktsiini tootmise, levitamise, turustamisega seotud kolmandad isikud, kui ka lepingu alusel tegutsevad teadlased ja pookimisega tegutsevad isikud (vaktsineerijad) jne on samuti igasugusest vastutusest vabastatud. Kui Pfizer / Biontech kaevatakse kohtusse, peavad lepinguosalised (st valitsused) kandma kõik kohtu- ja advokaadi palkamisega seotud kulusid, arvelduskulusid, hüvitisi, trahve ja muid kohtuprotsessiga seotud otseseid ja kaudseid kulusid.

Sisuliselt tähendab see seda, et kahjukannataja peab kinni maksma kõik kohtu- ja haiguskulud ning kui inimene jääb peale vaktsineerimist sandiks või sureb ära, siis ei vastuta selle eest mitte keegi. Lisaks saame lepingust välja lugeda, et kõik lepinguga seotud olevad tegelased (nagu näiteks lepingu sõlminud ministrid ja teised seotud isikud) tohivadki ainult öelda “minge vaktsineerima”, sest vastasel juhul rikuksid nad lepingut ning Big Pharma saaks koheselt minna tema vastu kohtusse. Tanel Kiik on näiteks korduvalt öelnud, et ainus viis kriisist väljumiseks on vaktsineerimine. Aga see on puhas vale!

Lepingust saab välja lugeda, et kõik kohtuvaidlused saavad toimuma New Yorki privaatkohtus, võite ainult aimata millise kaliibriga advokaadid Big Pharma ennast esindama võtab, eriti kui on selge, et Eesti peab nende advokaatide eest automaatselt arve tasuma.

 • (punkt 10.4) Lepingu sisu tuleb hoida rangelt konfidentsiaalsena kuni kümme aastat pärast lepingu lõppemist.

Kusjuures leping Iisraeliga salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks. Ilmselgelt sisaldub palju huvitavat lepingus Iisraeliga, kes suutis hankida suurtes kogustes vaktsiini varem, kui kõik teised riigid. Sellised selgelt ühepoolsed lepingutingimused, mis on nüüd infolekke tõttu avalikuks saanud, on nt Eesti seaduste kohaselt kuritahtlikud. Kuid valitsus lepingupartnerina ei julge neid klausleid ja tingimusi kohtus vaidlustada. Vahet pole, kas sarnane leping on tehtud ravimitootjaga otse või vahendab seda Euroopa Liit – tegemist on meie rahva jaoks ebasoodsa ja jõhkra äritehinguga, millel pole mitte mingit pistmist inimeste tervisega.

Kuidas on võimalik, et maksumaksja rahade eest sõlmitud lepingutingimused, hinnad jne on salajased? Kas me ei ela vabas ühiskonnas? Ja miks on selline leping üldse vajalik, kui tegemist on alles testimisfaasis olevate vaktsiinidega, millel pole isegi ametlikku kasutusluba? Ja milleks see vaktsiin, kui rahvas on valdavalt terve ning numbreid vaadates ilmselt omab ka juba karjaimmuunsust?

 

Muu hulgas tekivad järgmised küsimused:

 • Kes rääkis läbi sarnast kokkulepet Eesti rahva nimel?
 • Millised poliitikud, vastutavad isikud ja erakonnad olid ja on sellest lepingust teadlikud?
 • Kes allkirjastas sellise lepingu Eesti rahva nimel?
 • Millal see allkirjastati?
 • Kas selle Pfizeri lepingule on sõlmitud veel täiendavaid lepinguid?
 • Kas vaktsineerimispropaganda reklaami ja elluviimise eest on vastutavatele Eesti inimestele kokku lepitud tasud või uurimisvahendid, parteide annetused jne?
 • Kas lepinguga saab tutvuda teabeseaduse kaudu ja kui ei, siis miks?
 • Kas tegemist on riigireetmisega?
 • Kas vastutajaid saab Eesti rahvas vastutusele võtta?

Riigireetmine on muu hulgas “välise julgeoleku ja demokraatliku põhiseadusliku riigi ohustamine”. Kuna tahtevastased meditsiinikatsetused on Eesti põhiseaduse järgi keelatud, võib tegemist olla riigireetmisega.

 

Võimalik, et Tanel Kiik on juba ettenägelikult taganenud ja tal on diplomaatiline puutumatus alates tema ametisse nimetamisest 2021. aasta mais WHO uueks ohvitseriks.

Eesti inimeste tervisele ja majandusele tekitatud kahju võib hinnata juba miljarditesse.

Kunstlikult algatatud ühiskonna jagamine vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesteks on saavutatud ning hetkel see lõhenemine paisub katastroofilisel kujul edasi.

Seisame silmitsi tohutu ülesandega – kavandatud koroonapandeemiast välja tulemine võib kesta aastakümneid.

Kahju on niigi ilmne kõikidel elualadel, seda olukorda saab võrrelda sõjaajaga. Aga see sõda jätkub iga päev meie vastu Pfizeri lepingu ja vaktsineerimise eest vastutava sotsiaalministri Tanel Kiige kaudu.

Aga isegi põhiseaduses (nt §13 ja §54) kutsutakse meid suveräänidena olukorda parandama.

Me ütleme nüüd väga selgelt, expressis verbis: Tanel Kiik on valetaja (kui ka vaktsineeritud levitavad ja nakatavad, siis kuidas on see ainus lahendus kriisile?) ja ta tuleb oma positsioonist tagandada!

 

Selline salatsemine õõnestab usaldust valitsuse ja vaktsiinide vastu

Kuna vaktsineerimine on vabatahtlik, on paljud valmis vaktsineerima minema ainult seetõttu, et nad usaldavad ametivõime ja ametivõimude poolt heaks kiidetud eksperte. Lõppude lõpuks on Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA-põhiste vaktsiinide korral tegemist uut tüüpi tehnoloogiaga, mida on varem katsetatud ainult marutaudi ja üksikute gripiviiruste vastase vaktsiinina, kuid nüüd süstitakse seda sadadesse miljonitesse tervetesse inimestesse. Need koroonavaktsiinid on heaks kiidetud vaid piiratud ajavahemikuks erakorralise hädaolukorra tingimustes, kuna haruldaste, kuid võimalike keskmise ja pikaajaliste kõrvaltoimete kohta pole veel uuringuid.

Kriitiline seisukoht on õigustatud kasvõi sellepärast, et ametivõimud ja eksperdid taotlevad elanikkonna võimalikult suurt vaktsineerimise osakaalu ja seetõttu on raske eeldada, et nad annavad samal ajal erapooletut teavet puuduste kohta. Liiga sageli on tulnud pärast kahju tekitamist turult kõrvaldada nii ravimid kui ka vaktsiinid.

Näide:

Toimeainete tugevdajat, mille ravimifirma GSK lisas seagripi vastasele vaktsiinile Pandemrix, ei olnud veel hästi testitud. Hoolimata tõendite olemasolust vastupidise tõestamiseks väitsid ametivõimud ja arstideliidud ning -organisatsioonid: “Seda vaktsiini on põhjalikult testitud”. Liiga paljud inimesed lasid heas usus end pookida ning said tervisekahjustusi. Euroopas kannatas kokku umbes 15 000 inimest insomnia, närvihaiguste, allergiliste šokkide, näo halvatuse ning veresoonte ja aju põletiku all. Tänaseks on Pandemrix turult ammu kadunud.

Eelmiste pandeemiate ajal olid tervisekahjustused piiratud, kuna neid vaktsiine ei kasutatud laialdaselt. Praegu katsetatakse sadu miljoneid inimesi ja selle tagajärjed on juba muutunud katastroofiks. Ka Eestis on valmimisel kodanikualgatusena vastav register, kuhu inimesed saavad oma vaktsiineerimise kõrvaltoimeid sisestada. See register näitaks ka, kui ohtlikult ja hooletult käitusid Kiik ja kaasvõitlejad, aitas võimalusel vastutajaid vastutusele võtta ja selliseid olukordi tulevikus Eesti jaoks välistada.

Olgu veel mainitud, et ravimite kõrvaltoimete Euroopa andmebaasi oli 31.07.2021 seisuga kantud Covidi vaktsiini tagajärjel 20 595 surma ja 1,7 miljonit kõrvaltoimet.

Moderna: LINK ; Pfizer: LINK; AstraZeneca: LINK; Johnson & Johnson: LINK.

👉 lingile jõudes valige ülevalt paremalt eelviimane aken Number of individual cases for selected Reaction ja siis tuleb vasakul üleval valida kõrvaltoimete grupp ning seejärel all paremal näeb graafikut, kus on kirjas, mitmel inimesel lõppes kõrvaltoime SURMAGA ehk FATAL!

 

Ametivõimud ei osanud reageerida tõsiasjale, et ravimitootjad sundisid neid ühepoolseid lepinguid sõlmima.

Valitsused ja vastutavad isikud ei suutnud avalikkust otsekoheselt teavitada, et ravimifirmad pressivad neid välja, et neil oli liiga halb positsioon vaktsiini ostulepingu paremate tingimuste üle läbirääkimiste pidamiseks. Ja et nad on (vastu tahtmist?) alla kirjutanud orjatingimusi kümme aastat saladuses hoidma ka pärast lepingu lõppemist.

Selle asemel, et rahvast teavitada vaktsiinilepingu tingimustest, tegid aga ametivõimud head nägu ja teesklesid, et Pfizer/BioNTechi ja Moderna peale surutud tingimustega orjalepingud on täiesti normaalsed.

Alles nüüd tänu vilepuhujatele said kokkulepitud ja allkirjastatud salajased klauslid teatavaks. See on aga tekitanud veelgi suurema kahju avalikkuse usaldusele ametivõimude vastu.

Eesti rahvale veelgi suurema kahju vältimiseks tuleb nüüd tegutseda väga kiiresti. Kiik & Co valmistavad praegu ette järgmist, “neljandat” koroonalainet. Alates septembrist tehakse pärast kooli algust uuesti suurem arv teste. Positiivsete PCR-testide arv suureneb automaatselt ka hooajaliselt, kuigi põhimõtteliselt on enamus rahvast koroonavaba. Taas kordan, et Eestis võis olla juba enne seda koroonapandeemiat tänu varasematele koroonaviirustele karjaimmuunsus koroonaviiruste vastu! Kui seda neljandat kunstilainet ei saa ära hoida, on kahju meie riigile veelgi suurem.

Meil on aeg nõuda vaktsiinilepingute tingimuste avalikustamist, vahet pole, kas need lepingut on sõlmitud Eestiga või läbi Euroopa Liidu!

 

Transparency Internationali poolt avalikustatud lepingu vastavad originaalsätted

Lepingu punktid 8.1 ja 8.2 lükkavad igasuguse tootja vastutuse tagasi. Pfizeri / BioNTechi juristid on tõesti kõigele mõelnud.

8.1          Ostja poolne hüvitamine.   Käesolevaga nõustub Ostja hüvitama ja kaitsma ning tagama Pfizeri, BioNTechi, kõigi nende sidusettevõtete, töövõtjate, alltöövõtjate, litsentsiandjate, litsentsisaajate, all-litsentsisaajate, turustajate, lepinguliste tootjate, teenusepakkujate, kliiniliste uuringute läbiviijate, kolmandate isikute, kellele Pfizer või BioNTech või mõni nende vastav tütarettevõte võib otseselt või kaudselt vaktsiini uurimise, väljatöötamise, tootmise, levitamise, turustamise või kasutamise alusel hüvitise võlgneda, ning ametnike, direktorite, töötajate ja muude agentide ja esindajate ning kõigi eelnimetatud isikute („Hüvitisesaajate”) vastavate eelkäijate, järeltulijate ja volinike kaitse kõigi hagide, nõuete, õigustoimingute, nõudmiste, kahjude, kahjunõuete, kohustuste, kokkulepete, trahvide, karistuste ning kulude eest (sh, kuid mitte ainult, mõistlike advokaaditasude ja muude uurimis- või kohtuvaidluste kulude eest, olgu tegemist lepinguõiguse, deliktiõiguse, intellektuaalomandi või muu teooriaga, vaktsiinist tulenevad, sellega seotud või selle tulemusel tekkivate  seaduslike, seadusjärgsete, õiglaste või muude kulude sealhulgas, kuid mitte ainult, vaktsiini  loomise, väljatöötamise, uurimise, koostamise, testimise, kliinilise testimise, tootmise, märgistamise, pakendamise, transpordi, ladustamise, levitamise, turustamise, reklaami, müügi, ostu, litsentsimise, annetamise, väljastamise, väljakirjutamise, haldamise, pakkumise või kasutamise mis tahes etapis tekkivate kulude (ühiselt nimetatud „Kahjud”), eest.

 

Kahju hüvitamise küsimuste eest ei vastuta tootja, vaid ostja, s.t ostjariigid, kes hüvitavad kõik kulud maksumaksja taskust. Kahjunõuded tuleb seega suunata mitte tootjale, vaid ostjale. See tähendaks aga, et klient peaks ise vastutama juhul, kui toode teeb ta haigeks:

8.2          Ostja poolne kaitse-eeldus . Hüvitisesaaja(d) teatab/teatavad Ostjale kahjudest, mille eest ta/nad hüvitist taotleb/taotlevad („Hüvitatavad nõuded“). Sellise teate saamisel viib Ostja Hüvitisesaaja nimel viivitamatult läbi Hüvitatavate Nõuete kaitse kontrolli koos Hüvitisesaaja(te)le vastuvõetava kaitsjaga, olenemata sellest, kas Hüvitatav Nõue esitatakse õigustatult või mitte; tingimusel, et Ostja peab kirjalikult ette teatama mis tahes kavandatud kompromissist või mis tahes Hüvitatava Nõude lahendamisest ning Ostja ei tohi mingil juhul minna kompromissile ega rahuldada ühtegi Hüvitavat Nõuet ilma Hüvitisesaaja(te) eelneva kirjaliku nõusolekuta; vastava nõusoleku andmisest ei tohi põhjendamatult keelduda. Hüvisesaaja(d) peab/peavad Hüvitatavate Nõuete kaitsmisel Ostjaga mõistlikult koostööd tegema.

 

Kõik kulud, olenemata nende kulude laadist, mis tekivad seoses õigusvaidlusega, kannab ostja, s.t vaktsiini ostavad riigid ning maksavad need kulud kinni maksumaksja rahast. Sellegipoolest võib Pfizer/BioNtech omal äranägemisel teostada kontrolli õigusprotsessi üle ja usaldada juhtumi enda advokaatidele. Igal juhul kannab kulud vaktsiini ostjariik:

8.4 Kaitse eeldus. Olenemata eelnevast ja ilma et see piiraks jaotise 12.6 kohaldamist, võib Pfizer otse või mõne tema sidusettevõtte kaudu või BioNTecbi kaudu otsustada võtta Hüvitatava Nõude kaitsmise üle (a) kolmekümne (30) päeva jooksul pärast seda, kui Hüvitisesaaja on Hüvitatavast Nõudest Ostjale teatanud, või (b) igal ajal, kui Pfizeri ainuisikulisel äranägemisel: (i) ei võta Ostja õigeaegselt kaitset enda peale või põhjendatult ning heas usus kaitseb selliseid Hüvitatavaid Nõudeid Pfizeri (või Pfizeri sidusettevõtete ja BioNTechi) heameeleks; või (ii) Pfizer (või mis tahes Pfizeri sidusettevõte või 8ioNTech) usub heas usus, et Hüvitisesaaja(te) ja Ostja vahel on heauskne konflikt seoses Hüvitatava Nõudega. Vastavast valikust kirjalikult teatades on Pfizeril õigus võtta kaitse üle (otse või mõne oma sidusettevõtte või BioNTechi kaudu) ning Ostja tasub (kahjude tekkimisel ning vastaval nõudmisel) kõik Kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud ja muud Hüvitisesaaja(te)ga seotud ning Hüvitatava Nõudega seoses tekkinud kulud. Igal juhul peab Ostja Hüvitatavate Nõuete kaitsmisel, lahendamisel või kompromissile jõudmisel tegema koostööd Hüvitisesaaja(te)ga.

 

Järgmist lepingu lõiku võib lugeda riigi varjatud lubaduseks hoida turult eemal ravimid, mis võivad COVID-19 vastu tõhusad olla, kuni Pfizer/Biontech on vaktsiini välja töötanud ja turustanud:

Ostja tunnistab ja nõustub, et (i) Pfizeri jõupingutused Toote väljatöötamiseks ja tootmiseks on oma olemuselt pürgimuslikud ning nendega kaasnevad olulised riskid ja ebakindlus, ning (ii) asjaolu, et mis tahes muu ravim või vaktsiin COVID-19 nakkuse ennetamiseks või raviks  on edukalt välja töötatud või et sellele on antud litsents enne Toodet, ei muuda praegust kiireloomulist vajadust COVID-l9 nakkuse leviku tõkestamiseks, kuna viimane kujutab endast tõsist ohtu ja ning tal on kahjulik mõju inimeste elule ja tervisele.

 

Osalisriigid kohustuvad tagama lepingutingimuste konfidentsiaalsuse järgmiselt:

10.2       Vastuvõtja poolsed ettevaatusabinõud.

Käesolevas jaos 10 (Konfidentsiaalne Teave) sisalduvate kohustuste täitmiseks võtab Vastuvõtja kasutusele vähemalt järgmised ettevaatusabinõud: a) Vastuvõtja teeb kõik endast oleneva (ja mitte mingil juhul alla mõistliku hoolduskohustuse), et takistada volitamata töötajatel ja volitamata kolmandatel isikutel juurdepääsu Konfidentsiaalsele Teabele; (b) Vastuvõtja avalikustab Konfidentsiaalse Teabe ainult oma sellistele Esindajatele, kellel on käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks vaja vastavat Konfidentsiaalset Teavet omada; tingimusel, et enne Konfidentsiaalse Teabe avalikustamist seob Vastuvõtja oma vastavat Konfidentsiaalset Teavet saanud Esindajad kirjaliku konfidentsiaalsuslepinguga, mis on vähemalt sama piirav kui käesolev Leping; ja (c) enne avalikustamist teavitab Vastuvõtja oma esindajaid Konfidentsiaalse Teabe konfidentsiaalsusest ja annab juhised antud Teabe konfidentsiaalsena hoidmiseks. Vastuvõtja vastutab oma Esindajate kõigi toimingute eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes käesolevate tingimuste rikkumise eest, olenemata sellest, kas nimetatud Esindajad jäävad Vastuvõtja juures tööle või temaga lepingulisse suhtesse või mitte.

 

Lepinguliste vaidluste korral ei lahendata neid (vaidlusi) Saksamaa ega Šveitsi kohtutes, vaid New Yorgi erakohus (punkt 12.2). Kohaldatakse USA õigust:

12.5       Kohaldatav õigus.

Kõiki vaidlusi reguleerivad USA New Yorgi osariigi seadused, arvestamata teisi kollisioonipõhimõtteid peale New Yorgi üldkohustuste seaduse paragrahvi 5-1401, välja arvatud kõik vaidlused vahekohtu või kohaldamisala ning käesoleva jao kohaldamise osas, mida reguleerib Ameerika Ühendriikide föderaalse vahekohtu seadus.

 

 

LAE SOOVI KORRAL ALLA TRANSPARENCY INTERNATIOLI POOLT AVALIKUSTATUD LEPING SIIT.

Allikad: Infosperber, Transparency International, lingid artikli sees

 

Toimetas Hando TõnumaaKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt