Koroonaleke Saksamaal, 6. osa: uurimuse välisekspertide ja teadlaste pressiteade

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

2. juuli 2020 kell 12:04Jätkame Saksamaa koroonalekke kajastamisega, esimese viie osaga saad tutvuda siin. Lekitatud koroonadokumendi koostamisel osalenud arstid, eksperdid ja teadlased võtsid Saksamaa Liitvabariigi Siseministeeriumi (BMI) 10. mai pressiteate imestusega teadmiseks. Pressiteates heidetakse nende eksperthinnang tõenäoliselt teadlikult kõrvale. Seepeale nõudsid nad BMI-lt dokumendis väidetavalt esitatud riskihinnangute läbipaistvat esitlemist. 

 

Saksamaa Liitvabariigi Siseministeeriumi koroonadokumendi välisekspertide ühine pressiteade

11.05.2020 

Imestusega võtame meie, asjakohase koroona-dokumendi koostamisel konsultantidena osalenud arstid ja teadlased, teadmiseks Saksamaa Liitvabariigi Siseministeeriumi (BMI) 10. mai pressiteate:

BMI töötaja levitab oma isiklikku arvamust koroonakriisi juhtimise kohta, dokumendi väljatöötamine toimus väljaspool tema pädevusala ning ilma vastava korralduse ja avaldamisvolitusteta.“

Ministeerium kirjutab selles pressiteates: „Seniste andmete kohaselt koostati dokument – ka kolmandaid osapooli kaasates – väljaspool siseministeeriumit.“ Me eeldame, et kolmandate osapoolte all peeti silmas meid, allakirjutanuid.

Kommenteerime seda järgnevalt.

Me eeldame, et BMI on väga huvitatud sellest, et ministeeriumi spetsialistid, kellele on usaldatud ülimalt tähtis ülesanne tunda ära kriitilisi arenguid ja vältida õigeaegse hoiatamisega suurte kahjude tekkimist Saksamaal, tegutsevad nii konkreetse ülesandepüstituse alusel kui ka omaalgatuslikult. Nimetatud BMI töötaja pöördus „koroonameetmetega“ kaasnevate meditsiiniliste kahjude riskianalüüsi koostamisel meie poole erialase päringu vormis.

Võttes endale vastutuse, toetasime me BMI pühendunud töötajat selle olulise küsimuse uurimisel oma parimate teadmiste ja südametunnistuse kohaselt oma igapäevase erialase töö kõrvalt. Tunnustatud kolleegid, kõik oma eriala silmapaistvad esindajad, avaldasid konkreetsete küsimuste kohta oma arvamust oma valdkonna ekspertteadmiste alusel. Selle tulemusena sündis esimene ulatuslik hinnang juba tekkinud ning tekkida ähvardavate meditsiiniliste kahjude kohta, muu hulgas surmajuhtumite kohta.

BMI töötaja koostas meie töö alusel hinnangu ja edastas tulemuse pädevatele institutsioonidele. Nimetatud dokument on lisatud käesolevale pressiteatele. Pole kahtlustki, et lühikese koostamisaja tõttu saab see hinnang olla üksnes ulatusliku uuringu alguseks. Kuid me oleme seisukohal, et meie analüüs on hea alus BMI-le ja liidumaade siseministeeriumitele, et põhjalikult kaaluda kaitsemeetmete võimalikku kasutegurit ja samas nende poolt tekitatavat kahju. Me oleme seisukohal, et dokumendi adressaatideks olevad riigiametnikud peaksid kohe algatama kaitsemeetmete uue hindamise ja me pakume asjakohase hindamise läbiviimisel samuti enda abi.

BMI annab oma pressiteates selgelt mõista, et ministeeriumil ei ole kavas seda analüüsi arvestada. Meie jaoks on mõistetamatu, et pädev föderaalministeerium soovib ignoreerida ulatuslikel erialastel teadmistel põhinevat elutähtsat hinnangut. Olukorra tõsiduse tõttu on vajalik tegeleda olemasolevate faktiliste argumentidega – seda sõltumata nende tekkimisviisist.

Seetõttu küsime järgmist.

  • Miks ei toetanud BMI oma töötaja algatust ja miks ei arvesta BMI nüüd olemasolevat erialaselt kõrgetasemelisel välisekspertiisil põhinevat analüüsi koroonameetmete kasu-kahju suhte hindamisel?

BMI märgib oma pressiteates veel:

Föderaalministeerium rakendas koroonanakkuse ohu tõttu meetmeid elanikkonna kaitseks, et katkestada riigi sees ja rahvusvahelises liikumises nakkuse levimisahel. Riigi valitsus kaalub neid meetmeid pidevalt ja kooskõlastab liidumaade peaministritega.“

Me palume BMI-d:

  • informeerida meid viivitamatult sellest, kuidas see kaalumine täpselt toimub. Me palume seda tõendada andmete, faktide ja allikatega. Me tahaksime võrrelda seda infot oma analüüsiga. Arvestades tänast osaliselt katastroofilist patsientide raviolukorda, rahustaks meid see, kui nimetatud analüüs annab teistsuguse hinnangu kui meie analüüs. Kuid praegu on meil seda raske ette kujutada.

Lisaks kirjutab BMI:

Nakatumine on olnud siiani Saksamaal võrreldes teiste riikidega pigem madal. Rakendatud meetmed toimivad.“

Tuginedes rahvusvahelisele erialakirjandusele, jagame seda hinnangut kaitsemeetmete tõhususe kohta vaid osaliselt. Seetõttu palume BMI-l läbipaistvuse huvides:

  • esitada allikad, mille alusel ministeerium jõudis nimetatud järeldusele.

Kokkuvõte:

Me tõime BMI ettevõtliku töötaja päringu alusel välja koroonameetmete mitmesugused, rasked ja soovimatud mõjud meditsiinivaldkonnale – need negatiivsed mõjud on märkimisväärsed. Meile jääb kogu protsessist mulje, et pärast epideemia vaieldamatult keerulist algfaasi ei ole kõiki riske vajalikul määral arvestatud ja eelkõige ei ole tehtud ulatuslikku riskianalüüsi. Selle protsessi aruandluse osas palume tõsta fookusesse meie analüüsi sisulised väärtused ja anda meile selget teavet nii ametite kui ka isikute kohta. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud Covid-19 kulgeb teadaolevate riskigrupi inimeste jaoks väga raskelt. Nagu iga raske nakkushaiguse puhul tuleb leida patsientidele parim võimalik ravi ja tõkestada nakkuse levik. Kuid ravi ja ennetavad meetmed ei tohi kunagi põhjustada suuremat kahju kui haigus ise. Eesmärgiks peab olema riskirühmade kaitse ilma kogu elanikkonna arstiabi kättesaadavust ja tervist kahjustamata, nagu see paraku just praegu aset leiab. Meie – teadlased ja arstid, nagu ka meie arvukad kolleegid – näeme oma patsientidel iga päev koroonameetmetest põhjustatud kahjusid.

Seepärast kutsume Saksamaa Liitvabariigi Siseministeeriumit üles avaldama meie pressiteate suhtes seisukohta ja ootame asjakohast diskussiooni, mis annab meetmete osas kogu elanikkonna jaoks parima võimaliku lahenduse.

Allkirjastanud:

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Mainzi Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor (pensionil)

Dr. med. Gunter Frank, üldarst, Saksamaa perearstide ja üldarstide liidu (Deutsche Gesellschaft für Familienmedizin und Allgemeinmedizin (DEGAM)) alalise juhendite komisjoni liige, Heidelberg

Prof. Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn, Bremeni Ülikooli sotsiaalteaduste emeriitprofessor

Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, tpi consult GmbH, Eppendorfi Ülikooli haigla Eksperimantaalfarmakoloogia ja -toksikoloogia Instituudi endine direktor

Prof. Dr. Dr. rer. nat. (USA) Andreas S. Lübbe, MZG-Westfalen´i meditsiinidirektor, Cecilien-Kliiniku peaarst

Prof. Dr. Karina Reiß, Department of Dermatology and Allergology University Hospital Schleswig-Holstein 

Prof. Dr. Peter Schirmacher, patoloogiaprofessor, Heidelberg, Saksamaa Leopoldina nimelise Teaduste Akadeemia (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina) liige

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Viini Meditsiiniülikooli õppedirektori asetäitja, üldmeditsiini ja perearstimeditsiini osakond

Dr. med. Til Uebel, praktiseeriv perearst, üldmeditsiiniarst, diabetoloog, erakorralise meditsiini arst, Würzburgi Ülikooli Üldmeditsiini Instituudi (Institut für Allgemeinmedizin der Universität Würzburg) õppejõud, Heidelbergi Ülikooli akadeemilise praktika keskus

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Poznani Ülikooli meditsiiniprofessor, laste gastroenteroloogia osakond, Witten-Herdecke Ülikooli külalisprofessor, 4. psühholoogia osakond

 

Vaata ka: https://behoerden.blog/wp-content/uploads/2020/05/Pressemitteilung-ext.-Experten-BMI-11.5..pdf

Foto: Kay Nietfeld/dpa

 

Toimetasid Hando Tõnumaa ja Mariann JoonasKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt