Dr Stefan Lanka: Kõik väited “viiruste” kui patogeenide kohta on väärad

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

18. jaanuar 2022 kell 13:47Foto: ekraanikuva

Selles videos avaldatud mõtted pärinevad bioloog dr Stefan Lanka kahest artiklist, mis on ilmunud ajakirjas “Wissenschafftplus” 2020. aastal. Viited nendele artiklitele leiad artikli alt.

 

“Kõik väited viiruste kui patogeenide kohta on eksitavad ning väga lihtsasti tuvastatavad ja mõistetavad oma valetõlgenduste puhul.”

“Peamised haiguste põhjused ja fenomen, mida on omistatud viirustele, on juba avastatud ja läbi uuritud. Need teadmised on juba saadaval.”

Vaata videot:

“Kõik teadlased, kes arvavad, et nad töötavad laboratooriumites viirustega, tegelevad tegelikult tüüpiliste spetsiifiliste surevate kudede või rakkude osakestega, mis olid valmistatud erilisel viisil.”

“Nad usuvad, et need koed ja rakud on suremas, sest need olid nakatunud viiruse tõttu. Reaalsus on see, et need ettevalmistatud koed ja rakud on suremas sellepärast, et neid näljutati ja mürgitati laborieksperimentides.”

“Peamine põhjus, miks viroloogid usuvad viiruste eksistentsi, peitub selles, et nad lisavad väidetavalt “nakatunud” verd, sülge või muid kehavedelikke kudede ja rakkude kultuuri, pärast toitainete väljatõmbamist rakukultuurist ja mürgitamise alustamist antibiootikumidega – ma rõhutan, et just see on minu peamine murekoht.”

“Nad usuvad, et rakukultuur on siis viiruse poolt tapetud.”

“Võti on aga see, et kudede ja rakkude surm toimub samasugusel viisil ka siis, kui ühtegi “nakatunud” geneetilist materjali pole üldse lisatud. Viroloogid pole seda fakti paraku märganud!”

“Selleks, et kinnitada uudset avastatud meetodit, mida kutsutakse nii-öelda “viiruse levimiseks”, selleks, et näha, kas meetod pole ise põhjustanud või võltsinud tulemust,“

“oleks teadlane pidanud tegema lisaeksperimente, mida nimetatakse negatiivse kontrolli eksperimendiks, kus nad lisaksid steriilseid aineid või teisi aineid tervetelt inimestelt ja loomadelt rakukultuuri jaoks.”

“See on loomulikult selleks, et kontrollida, kas meetod tagab vajaliku tulemuse või võltsib tulemusi.”

“Selliseid kontrollitud eksperimente pole ametlik “teadus” kuni tänaseni kunagi läbi viinud.”

“Leetrite katsete ajal andsin sõltumatule laboratooriumile loa läbi viia kontrollkatseid ja tulemus oli see, et koed ja rakud surid labori tingimustes samasugusel viisil nagu siis, kui nad puutuvad kokku väidetava “nakatava” materjaliga.

“Eesmärk on juhtida eksperimenti sel viisil, et jätta välja rakendatud metoodika või tehnika, mis näitab tegelike tulemuste võimalikkust.”

“Kontrollkatsed on teaduses kõige suurem kohustus ja vundament, veendumaks, et iga järeldus oleks teaduslik.“

“Leetrite katsete ajal mängis võtmerolli dr Podbielski, kes nõudis, et dokumendid, mis on niivõrd olulised viroloogiateaduse jaoks, ei sisaldaks mitte ühtegi kontrollkatset.”

“Sellest saame järeldada, et austatud teadlased on tegutsenud täiesti ebateaduslikult, seda ise märkamata.”

“Kogu see ebateaduslik lähenemine pärineb 1954. aasta juunist, kui avalikustati ebapädev artikkel, mille kohaselt koe surma katseklaasis loeti viiruse olemasolu võimalikuks tõendiks.”

“Kuus kuud hiljem, 10. detsembril 1954 sai selle väite peaautor, kelle teooria on spekulatiivne, Nobeli meditsiiniauhinna.”

“See spekulatsioon tõsteti teadusliku fakti kohale ja sellest sai dogma, millele keegi pole tänapäevani väljakutset esitanud.”

“Alates 1954. aastast on surnud kudede ja rakkude esinemist katseklaasis peetud tõendusmaterjaliks.”

“Sellisel kujul on neid peetud viiruse isolatsiooniks, sest väidetavasti on miski, mis on pärit teiselt organismilt väljastpoolt eeldatavasti toodud laboratooriumisse.”

“Fakt on ja ka jääb, et viirust pole kunagi isoleeritud selle sõna definitsiooni järgi, ja seda pole kunagi pildistatud ning biokeemiliselt iseloomustatud kui terviklikku unikaalset struktuuri.”

“Viiruste elektronide mikrofotod ainult näitavad rakulisi osakesi surevatelt kudedelt ja rakkudelt ning enamikku neist fotodest näidatakse ainult arvuti-mudelitena (CGI – computer-generated imagery ehk arvuti poolt genereeritud kujutised).”

“Sest kolmandad osapooled, kes on selle kõigega seotud, on veendunud, et surev kude ja rakud transformeeruvad ise viirusteks, nende suremist peetakse ka viiruse levikuks.”

“Kolmandad osapooled on selles endiselt veendunud, kuna selle metoodika avastajat pärjati Nobeli preemiaga ning tema teaduslikke uuringuid kasutatakse viidetena “viiruste” valdkonnas.”

“On oluline mainida, et seda puhastamata segu surevast koest ja surevatest rakkudest, mis pärinevad ahvidelt, loodetelt ja toksilistelt antibiootikumidelt, kasutatakse “elusate” vaktsiinide loomiseks, sest need peaksid koosnema “nõrgestatud” viirustest.”

“Arvestades koe ja rakkude suremist, mis on tekkinud näljutamise ja mürgitamise arvelt, mitte väidetava nakatamise tõttu, on endiselt valesti tõlgendatud viiruste eksisteerimise tõendina, tõendina nende isolatsiooniks ja tõendina nende levimisest.”

“Seega, tulemuseks olev toksiline kokteil, mis on täis võõraid valke, võõraid nukleiinhappeid (DNA/RNA), tsütotoksilisi antibiootikume, mikroobe ja kõikide tüüpide spoore (paljunemisrakke), nimetatakse “elusaks vaktsiiniks”.

“Seda kõike süstitakse vaktsineerimisel laste sisse läbi lihaste – kui seda süstitaks otse veenidesse, oleks tagajärjeks kohene surm.”

“Ainult ignorantsed inimesed usuvad pimesi autoriteete, kes “testivad” ja aktsepteerivad vaktsiine “ohutute väikeste sutsakatena”.

“Kontrollitavad faktid näitavad nende teadlaste ja poliitikute ohtlikku tegevust ning hooletust, kui nad väidavad, et vaktsiinid on ohutud, neil on väikesed või olematud kõrvalmõjud ja need kaitsevad meid haiguste eest.”

“Ükski nendest väidetest pole tõsi ega teaduslik. Pigem vastupidi: kindla teadusliku analüüsi põhjal leitakse, et vaktsiinid on kasutud ja tunnustatud teaduskirjandus tunnistab tõendite puudujääke nende huvides.”

“On tähtis mainida, et ei leidu ühtegi tõestust, et bakterid põhjustaksid mingisugust haigust samuti.”

“Nad on kindlasti olemas haiguslikus protsessis, nagu tuletõrjujad, kes kustutavad tuld. Bakterid ei põhjusta haigust, vaid pigem osalevad bioloogilises tähenduslikus reparatsiooniprotsessis.”

“Selleks, et bakterite teooria ei süvendaks ohtlikku arengut, nagu olid juhtumid AIDSi, BSE, SARSi, MERSi, koroona jt linnugrippidega ega viiks koguni senise elukorralduse kokkuvarisemiseni,”

“ma viisakalt palun kõiki inimesi, kes nüüd avastavad fakte väidetavate “mitte-eksistentsiaalsete” viiruste kohta, et arutleda sel teemal objektiivsel ja mitte emotsionaalsel viisil.”

“Väike hulk ekstreemseid elitaarseid inimesi, kes on irdunud meie maailma reaalsusest, omavad kontrolli, et otsustada, mis on teadus ja mis ei ole. Need inimesed eelarvamuslikult defineerivad “teaduslikke” meetodeid ja metoodikaid ning represseerivad igasugust teadmist, mis vastandub nende vaadetega.”

“Rääkides “eelretsensiooni” praktikast, teaduslike uuringute hindamisest enne avalikustamist, ennetavad need selliste uuringute avalikustamist, mis lükkavad ümber nende ideed ja dogmad rahvale avalikult kättesaamiseks.”

“Vastus järgnevale küsimusele on võti, et teha lõpp koroonakriisile: kas uue viiruse olemasolu on üldse tõestatud või on inimkehas olevaid kaasasündinud geenijärgnevusi valesti tõlgendatud viiruste osakestena?”

“Et ületada see oluline vastuolu, viroloogid justkui häbistavad kahte tähtsat teaduse reeglit. Esimene on see, et teadlased peavad ise üle kontrollima kõik väited.“

“Teiseks on see, et kõik eeldused ja metoodikad peavad olema üle kontrollitud kontrollkatsetega.”

“Kui nad oleksid läbi viinud kontrollkatseid, siis nad oleksid aru saanud, et KÕIK lühikesed geenijärgnevused, mis on kombineeritud, et moodustada viraalne geeniahel, on tegelikult inimese ainevahetuse produkt ja ei pärine mingilt eeldatavalt väliselt viiruselt.”

“Praegune testimise meetod testib spetsiifilise geneetilise materjali olemasolu. Küll aga geneetilised järgnevused, mida kasutatakse mudelina selliste testide jaoks, pole isoleeritud viirusest.”

“Teadlased isoleerivad tüüpilisi geenijärjestusi, mis on vabanenud surevatelt rakkudelt ja kudedelt. Need lühikesed geenijärjestused, mis on inimese ainevahetuse protsesside komponendid, on edaspidiseks vundamendiks laboratooriumi töös.”

“Arvutiprogrammide abiga konstrueerivad viroloogid “kontseptuaalselt” pikemaid RNA või DNA kiudusid mitmetest isoleeritud väikestest geenijärjestustest.”

“Neid konstrueeritud RNA või DNA kiudusid on nimetatud siis tegelikeks viraalseteks kiududeks. See on põhjus, miks nii palju terveid inimesi saavad ikka ja jälle positiivse testitulemuse.”

“Praeguse kriisi kurjategijad väidavad juba, et viis, kuidas nad tegutsesid H1N1 kriisi ajal kümnend tagasi, näitas, et ainsaks lahenduseks on vaktsineerimine. Aga vaktsineerimise kontseptsioon on ümber lükatud, nagu ka viiruste kontseptsioon.”

“Vastupidiselt sellele, mida inimesed arvavad, patogeenseid viirusi ei eksisteeri. Väited viiruste poolt põhjustatud viirushaiguste kohta põhinevad ajaloolistel väärtõlgendustel.”

“Meil on nüüd uus ja positiivsemas tähenduses “teaduslikud” avastused ning seletused pärilikkuse, ravi ja paljude haiguste ennetuseks, millest mõningaid kutsutakse tänini “viraalseks”.”

“Üheaegsete või järgnevate sümptomite ilmnemise fenomen erinevatel inimestel, mida praegu tõlgendatakse nakkamiseks, ja usu-põhiselt patogeenide ülekandumiseks, on nüüd lihtsasti mõistetav läbi uudsete avastuste.”

“Seega on meil nüüd uus vaade elule (mis on tegelikult vana vaade) ja kosmoloogiliste bioloogiliste protsesside integratsioon.”

“See “uus”, aga tegelikult taasavastatud perspektiiv võib pärineda ainult väljastpoolt ametlikku “teadust”.”

“Üks põhjus on see, et inimesed, kes on seotud teaduslike institutsioonidega, ei täida oma esmast kõige olulisemat teaduslikku kohustust – alati kahelda ja esitada kõige kohta küsimusi.

Vastasel juhul oleksid nad juba avastanud väärtõlgendused, mis on kestnud juba väga pikka aega ning jäänud dogmaks “tänu” ebateaduslikule tegutsemisele aastatel 1858, 1953 ja 1954.”

 

Allikad:

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-the-virus-misconception-part-1.pdf

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-the-virus-misconception-part-2.pdf

Youtube

Foto: ekraanikuva

 

Toimetasid Hando Tõnumaa ja Sander Soomaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt