COVID-19 mRNA-süstevaktsiine ei ole õiguslikult võimalik käsitleda vaktsiinidena?

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

18. märts 2021 kell 11:42“Kas teadsite, et mRNA COVID-19 vaktsiinid ei ole vaktsiinid vastavalt vaktsiinide meditsiinilisele ja õiguslikule määratlusele? Need ei hoia ära teie nakatumist ega takista selle levikut. Tegemist on eksperimentaalsete geeniravimitega,” kirjutab loodusmeditsiini spetsialist dr Joseph Mercola. Avaldame tema veebilehel Mercola.com 9. veebruaril 2021 ilmunud artikli tõlke.

 

Hiljutises intervjuus arutasime seda murettekitavat asjaolu koos molekulaarbioloogist meditsiinidoktori Judy Mikovitsiga. Kuigi Moderna ja Pfizeri mRNA-tootesildile on kirjutatud “vaktsiin” ning uudisteagentuurid ja tervisepoliitika juhid neid nii ka nimetavad, on nad Pfizeri ja Moderna süsteravimite tegelikes patentides avaldatud tõelähedasema nimetusega “geeniravimid”, mitte vaktsiinid.

 

Vaktsiini definitsioon

Vastavalt USA haiguste tõrje ja ennetuskeskuse1 määratlusele on vaktsiin “toode, mis stimuleerib inimese immuunsüsteemi immuunsuse tekitamiseks konkreetse haiguse suhtes, kaitstes inimest selle haiguse eest”. Immuunsus on omakorda määratletud kui “kaitse nakkushaiguse eest”, mis tähendab, et “kui olete haiguse suhtes immuunne, siis kokkupuutel selle haigusega te sellesse haigusesse ei nakatu”.

Moderna ega Pfizer ei ole seda oma COVID-19 “vaktsiinide” eesmärgina ka nimetanud. Oma kliiniliste uuringute kirjeldustes on nad täpsustanud, et ei testi(nud) isegi immuunsust.

Erinevalt päris vaktsiinidest, milles kasutatakse selle haiguse antigeeni, mida tahetakse vältida, sisaldavad COVID-19 süstid nanolipiidsesse kandjaühendisse kapseldatud sünteetilise RNA fragmente, mille ainus eesmärk on vähendada mitte tegeliku viiruse, vaid S-1 ogavalguga seotud kliinilisi sümptomeid.

Need süstid ei anna tegelikult immuunsust ega pärsi haiguse edasikanduvust. Teisisõnu, need ei ole mõeldud selleks, et kaitsta teid SARS-CoV-2-ga nakatumise eest; need peaksid teie nakkusnähte leevendama ainult siis, kui olete nakatumise tõttu haigestunud.

Need tooted kui sellised ei vasta vaktsiini juriidilisele ega meditsiinilisele määratlusele ning nagu ütles doktor David Martin originaalartikli päises olevas videos: “Selle pettuse õiguslikud tagajärjed on tohutud.”

Ameerika Ühendriikide seadustiku 15. kogumiku (peakiri: KAUBANDUS) Föderaalse kaubanduskoja seaduse 41. artikkel (15 U.S. Code Section 41)

Nagu Martin selgitas, reguleerib rakendusmeditsiiniga seotud reklaami USA seadustiku föderaalse kaubanduskoja seaduse2 41. artikkel. Seda seadust, mis sätestab, mis on reklaamis lubatud ja mis mitte, on aastaid kasutatud alternatiivsete ravimeetodite praktiseerijate ja ettevõtete sulgemiseks.

“Kui seda seadust saab kasutada hea tahtega inimeste tegevuse lõpetamiseks, kes üritavad teisi aidata,” ütleb Martin, “tuleks seda kindlasti võrdselt rakendada ka rakendusmeditsiini pettuste tuvastamise korral.”

Selle seaduse kohaselt on keelatud reklaamida, et:

„… toode või teenus ennetab, leevendab või ravib inimestel esinevaid haigusi, v.a juhul, kui teil on pädevad ja usaldusväärsed teaduslikud tõendid, sealhulgas, kui see on asjakohane, inimestega läbi viidud, vastavuses põhjalikult kontrollitud kliiniliste uuringutega, mis tõendavad, et esitamise ajal vastavad avaldatavad väited tõele.”3

Mis on “suurem kasu”?

Martin viitab USA ülemkohtu 1905. aasta otsusele Jacobson vs Massachusetts4, mis lõi pretsedendi, et kollektiivne kasu ületab individuaalse kasu kaalutluse. Otsesõnu öeldes, leiti, et juhul, kui rahvatervise nõue on mõnele üksikinimesele kahjulik, on see nõue siiski vastuvõetav, kui see on kollektiivile kasulik.

 

Arvestades asjaolu, et vaktsineerimine on rahvatervisega seotud meede, mis peab olema kollektiivile kasulik, sest kaitseb kollektiivi, peab see: a) tagama, et vaktsineeritud inimene on kõnealuse haiguse suhtes immuunne; ja b) vaktsiin pärsib haiguse edasikandumist.

Ainult juhul, kui neid kahte tulemust saab teaduslikult tõestada, on võimalik öelda, et vaktsineerimine kaitseb kollektiivi ja on kasulik kollektiivile – kogu elanikkonnale. Siin põrkume mRNA “vaktsiinidega” seotud probleemidele.

 

Moderna SEC-failid (USA väärtpaberijärelevalvele (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) esitatavad ametlikud dokumendid), mille Martin on väidetavalt hoolikalt läbi vaadanud, täpsustavad ja rõhutavad, et tegemist on “geeniravi tehnoloogiaga”. Algselt loodi see tehnoloogia vähiraviks, täpsemalt on see üks keemiaravi meetoditest, geeniravi.

Nagu märkis Martin, kas on kedagi, kes sooviks vabatahtlikult saada profülaktilist keemiaravi geeniravi meetodil – kasvaja vastu, mida tal ei ole ja mis ei pruugi teda kunagi ohustada? Suure tõenäosusega kasutaksid sellist võimalust vähesed, ja neil poleks oma seisukohta raske põhjendada.

Pealegi ei oleks riikidel ja tööandjatel võimalik kohustada üksikisikuid läbi tegema keemiaravi geeniravi protseduure kasvajate vastu, mida neil ei ole. See ei oleks lihtsalt seaduslik. Ent praegu tahetakse COVID-19 geeniravi teha kogu inimkonnale kohustuslikuks.

 

COVID-19 vaktsiinidtegemist on valereklaamiga

Kui COVID-19 vaktsiin ei ole tegelikult vaktsiin, miks seda siis vaktsiiniks nimetatakse? Kuigi CDC (Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus, Centers for Disease Control and Prevention) on määratlenud vaktsiini definitsiooni, ei ole CDC seadusandja. CDC on seaduse alusel volitatud riiklik rahvatervise instituut. Huvitav on see, et “vaktsiini” õiguslikku definitsiooni ei ole kuigi lihtne leida, kuid mõnel juhul on vaktsiini definitsioon õigusaktis siiski sätestatud. Martin toob järgmised näited:

  • Iowa koodeks: “Vaktsiin tähendab spetsiaalselt valmistatud antigeeni, mida manustatakse inimesele immuunsuse tagamiseks.” Tuletame meelde, et COVID-19 vaktsiinide kirjeldustes ei mainita immuunsuse tekitamist. Need on mõeldud ainult sümptomite leevendamiseks nakatumise korral.
  • Washingtoni osariigi koodeks: “Vaktsiin tähendab surmatud või nõrgestatud elusorganismi või selle osa preparaati … ” Kuna Moderna ja Pfizer kasutavad sünteetilist RNA-d, on selge, et sellele määratlusele need ei vasta.

Kuna tegemist on inimese poolt valmistatud sünteetilise ühendiga, ei pärine “vaktsiini” tegemiseks kasutatav RNA millestki, mis on hetkekski olnud elus, olgu see siis mikroorganism tervikuna või selle osa. Vaktsiini statuudis (vaktsiini tootjakirjeldus) täpsustatakse jätkuvalt, et vaktsiin stimuleerib immuniseerimisel immuunsust, mis kaitseb meid haiguse eest …

Kokkuvõttes on “vaktsiin” ja “immuunsus” täpselt määratletud mõisted, mis ei ole kooskõlas COVID-19 vaktsiinikatsetes kirjeldatud tulemustega. Nende katsete esmaseks tulemuseks on “sümptomaatilise COVID-19 haiguse ennetamine”. Kas see on sama, mis immuunsus? Ei, see on midagi muud.

 

Probleeme on rohkem kui üks

Kuid on veel üks probleem. Martin juhib tähelepanu asjaolule, et “COVID-19 haigus” on määratletud kui kliiniliste sümptomite seeria. Pealegi puudub SARS-CoV-2 nime all tuntud viiruse ja COVID-19 haigusena tuntud sümptomite vahel põhjuslik seos.

Võite küsida, et kuidas nii? Selgitus on väga lihtne. Kuna valdaval enamusel SARS-CoV-2 positiivse tulemusega inimestest ei avaldu kunagi ühtki sümptomit, ei ole viiruse ja kliinilise haigestumise vahel põhjusseos tuvastatav.

Siin on veel üks probleem: COVID-19 vaktsiiniuuringute olulisim lõpptulemus ei ole sama mis tõeliste vaktsiiniuuringute lõpptulemus, sest tõeliste vaktsiiniuuringute lõpptulemustes kirjeldatakse immuunsust ja patogeeni leviku vähenemist. Kumbagi neist ei mõõdetud.

Veelgi enam, Moderna uuringute peamisteks sekundaarseteks lõpptulemusteks on “Raskekujulise COVID-19 haiguse ennetamine ja SARS-CoV-2 nakkuse ennetamine”. Samas tunnistab Moderna ise, et nakkuse levikut nad tegelikult ei mõõtnud, väites, et selline mõõtmine oleks olnud liiga “ebapraktiline”.

See tähendab, et pole tõendeid selle kohta, kas selline geeniravi mõjutab nakkuse levikut paremuse või halvemuse poole. Ja kui teil pole tõendeid, ei ole täidetud vastavusnõue kohalduva USA koodeksi sättele, mis ütleb, et teil peavad olema “pädevad ja usaldusväärsed teaduslikud tõendid … , mis kinnitavad väidete õigsust”.

 

Miks neid nimetatakse vaktsiinideks?

Nagu Martin märkis, ei saa olla vaktsiini, mis ei vasta ühelegi vaktsiini definitsioonile. Niisiis, mis motiveerib neid ettevõtteid, USA tervishoiuasutusi ja rahvatervise ametnikke nagu dr Anthony Fauci, valetama ja väitma, et need geeniravimid on tegelikult vaktsiinid, kui nad seda ilmselgelt ei ole?

Kui nad nimetaksid seda õige nimega, nimelt “keemiaravi ühe meetodina kasutatavaks geeniraviks”, keelduks kahtlemata enamik inimesi seda kasutamast. Võib-olla on see üks põhjus, miks nad on oma tooted valesti klassifitseerinud, nimetades neid vaktsiinideks. Kuid selleks võivad olla ka muud põhjused.

Kuna meil pole nende kavatsustest mingeid tõendeid, oletab Martin, et põhjus, miks nad nimetavad seda eksperimentaalset geeniravi meetodit vaktsiiniks, on asjaolu, et sel moel on neil võimalik mööda hiilida vastutusest kahjude eest.

Teile valetatakse. Teie oma valitsused rikuvad omaenda seadusi. Nad tühistavad kogu riigis raviarstide litsentse ettekäändel, et nende vastu on esitatud kaebusi ravipettuse tõttu. Mõistate? Täpselt nii tehaksegi. ~ David Martin, Ph.D.

Seni, kuni USA-s kehtib erakorraline olukord, on erakorralise kasutusloa alusel lubatud sellised asjad nagu PCR-testid ja COVID-19 “vaktsiinid”. Ja kuni erakorraline kasutusluba kehtib, ei kohaldata tootjatele rahalist vastutust eksperimentaalsete geeniravimite kasutamisest tuleneva kahju eest.

See tähendab, tingimusel, et need on “vaktsiinid”. Kui need süsteravimid EI OLE vaktsiinid, siis vastutuskilp kaob, sest geeniravi ei ole meditsiinilise hädaolukorra vastumeede, millele oleks vastutuskilpi võimalik kohaldada.

Seega, säilitades illusiooni, et COVID-19 on põhjustanud erakorralise olukorra, kuigi see tegelikult nii ei ole, tagavad valitsusjuhid selliste geeniravimeid tootvate ettevõtete puutumatuse, vastutusest vabastuse.

 

“Hädaolukorra” katte all

Martin märkis, et juhul, kui osariikide kubernerid lõpetaksid erakorralise seisukorra, oleks RT PCR testide kasutamine otsekohe vastuolus USA seadustiku 15. kogumiku föderaalse kaubanduskoja seadusega (15 U.S. Code FTC Act), sest PCR-testid ei ole heakskiidetud diagnostilised testid.

“Te ei saa midagi diagnoosida [millegagi], mis ei diagnoosi midagi,” sõnab Martin. “Selle diagnostika tulemus ei kinnita midagi. See on föderaalse kaubanduskoja seaduse kohaselt pettustegevus. Ja nad vastutavad pettustegevuse eest.

Oluline on see, et pettustegevuse korral ei saa vastutusest kõrvale hoiduda – isegi erakorralise seisukorra ajal. See kohaldub ka eksperimentaalsetele geeniravi meetoditele. Vastutuskilpi on geeniravimitele võimalik kohaldada ainult juhul, kui need on vaktsiinid, mis on välja töötatud rahvatervise hädaolukorra tõttu. Ei ole olemas puutumatust, vastutusest vabastust geeniravi eest.

 

Vaktsiine propageerib ja levitab sama ettevõte

Martin toob välja veel ühe kurioosse punkti. Operatsiooni Warp Speed vahendab Põhja-Carolinas USA föderaalvalitsusele riigikaitse teenuseid pakkuv kõrgtehnoloogiaettevõte MTÜ Advanced Technology International (ATI). See ettevõte kontrollib vaktsiini kasutuselevõttu. Kuid ATI-l on Kaitseministeeriumiga ka teist tüüpi lepinguid, nimelt propaganda haldamise ja väärinfo vastu võitlemisega seotud lepingud.

Seega, ettevõte, kes vastutab meediale valitsuse ametlike seisukohtade levitamise ja valitsusvastaste arvamuste tsensuuri eest, on sama ettevõte, kes vastutab ebaseaduslikult reklaamitavate “vaktsiinide” levitamise eest.

Näete,” ütleb Martin. “see asi toimub üsna varjamatult. Teile valetatakse. Teie oma valitsused rikuvad omaenda seadusi … Nad on selle raamatu [15. kogumiku föderaalse kaubanduskoja seaduse 41. artikli] alusel karistanud rohkem inimesi, kui me arvata oskame.

Nad tühistavad kogu riigis raviarstide litsentse ettekäändel, et nende vastu on esitatud kaebusi ravipettuse tõttu… Mõistate? Täpselt nii tehaksegi.

Martin kutsub vaatajaid üles edastama selle video oma osariigi prokurörile, kubernerile, esindajatele ja kõigile teistele, kes saavad rakendada meetmeid selle pettuse avalikustamiseks ja lõpetamiseks.

Riigikaitse alaseid teenuseid pakkuvad töövõtjad rikuvad föderaalse kaubanduskoja (FTC) seadusi ja geeniravimite tootjad – mitte vaktsiinitootjad – tegelevad ravialase pettustegevusega, viies läbi inimkatseid. Nad väidavad, et geeniravimid on vaktsiinid, ehkki kliinilised tõendid puuduvad, ning nad tuleb panna vastutama turundus- ja ravialase pettustegevuse eest.

 

CDC on koroonaviiruse patentide omanik

Ääremärkusena võib öelda, et CDC (Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus, Centers for Disease Control and Prevention) on selles valepandeemias kaelani sees, mistõttu ei tohi sellel organisatsioonil mingil juhul lubada osaleda COVID-19 eksperimentaalsete ravimeetodite kõrvaltoimete uurimises. Martini sõnul saab seda võrrelda olukorraga, kus pangaröövlile usaldatakse iseenda sooritatud kuriteo uurimine.

CDC rolli üksikasjad avaldati dokumentaalfilmis “Plandemic”, kus Martin selgitas, kuidas CDC rikkus ühel või teisel viisil seadust, patenteerides 2003. aastal SARS-viiruse.

Martin on riiklik luureanalüütik ja IQ100 Indexi asutaja, kes töötas välja keelelise genoomikaplatvormi, mis on võimeline kindlaks tegema infovahetuse eesmärgi. 1999. aastal digiteeris IBM 1 miljonit USA patenti, mis võimaldas Martini ettevõttel kõik need patendid läbi vaadata, et avastada korruptsiooni “jänesehaake”.

Aasias oli 2003. aastal SARS-i puhang. Peaaegu kohe algas teadlaste seas võidujooks viiruse patenteerimiseks. Lõppkokkuvõttes noppis CDC omandiõiguse inimeselt isoleeritud SARS-CoV-le (SARS-i põhjustav viirus).

Seega, SARS-viiruse kogu geneetiline sisu kuulub tegelikult CDC-le. See on patenteeritud USA patendiga number 7776521. Neil on ka viiruse tuvastamismeetodite ja mõõtekomplektide patendid.

USA patendis 72793275, mille esitas Põhja-Carolina ülikool Chapel Hillis, kirjeldatakse rekombinantsete koroonaviiruste tootmismeetodeid. Loetletud kolme leiutaja seas on tuntud koroonaviiruse kimäärsete antikehade uurija, mikrobioloogia ja immunoloogia professor Ralph Baric ning Kristopher Curtis ja Boyd Yount.

Martini sõnul on Fauci, Baric ja CDC kogu COVID-19 loo keskpunktis. “2002. aastal tunnistati koroonaviirused kasutatavaks nii heal kui ka kurjal eesmärgil,” ütleb Martin, “ning aastatel 2003–2017 kontrollisid nad [Fauci, Baric ja CDC] 100% rahavoogudest, et üles ehitada impeerium, mille keskmeks on koroonaviiruse tööstuskompleks.”

 

CDC seaduserikkumised

Kõige olulisem fakt Martini dokumentaalis “Plandeemia”, on seotud CDC problemaatilise patendiga inimestelt isoleeritud SARS-CoV-le, sest seaduse kohaselt on looduslikult esinevate DNA-segmentide patenteerimine keelatud.

Seadus sätestab selgelt, et selliseid segmente “ei ole lubatud patenteerida juba ainuüksi seetõttu, et need on elusorganismidelt isoleeritud”. Niisiis pidi SARS-CoV olema kas valmistatud inimese poolt, mis tagaks patendi seaduslikkuse, või oli SARS-CoV looduslik, mistõttu tuleb patenti käsitleda kui ebaseaduslikku.

Kui aga viirus on toodetud, loodi see vastuolus bioloogiliste relvade lepingute ja seadustega. Nende hulgas on 1989. aasta bioloogiliste relvade terrorismi vastane seadus, mille mõlemad kongressi kojad ühehäälselt vastu võtsid ja George Bush seenior allkirjastas.6

„Kes teadlikult arendab, toodab, varub, edastab, omandab, hoiab või omab relvana kasutamiseks mõeldud bioloogilisi toimeaineid, toksiine või kohaletoimetamissüsteeme või aitab selleks teadlikult kaasa välisriigi või mistahes organisatsiooni huvides, karistatakse selle sätte alusel mõlemale poolele kohaldatava rahatrahviga või eluaegse või mistahes aja pikkuse vangistusega. Selles paragrahvis sätestatud kuriteo suhtes, mille on toime pannud Ameerika Ühendriikide kodanik või mis on toime pandud tema vastu, kohaldatakse eksterritoriaalset föderaalset jurisdiktsiooni.”

Seega, nagu Martin dokumentaalfilmis märkis, olenemata sellest, milline stsenaarium osutub tõeks, on CDC rikkunud seadust nii ühel kui ka teisel juhul, rikkudes bioloogiliste relvade seadusi või kasutades ebaseaduslikku patenti. CDC süüd raskendab veelgi asjaolu, et 14. mail 2007 esitas CDC patendiametile avalduse oma koroonaviiruse patendi konfidentsiaalsuse tagamiseks.

Kuna CDC-l on SARS-CoV patent, on tal kontroll selle üle, kellel on võimalus koroonaviiruse kohta päringuid teha. Ilma loata ei ole teil õigust viirust vaadata, seda mõõta ega sellega uuringuid läbi viia, sest kogu genoom ja kõik, mis sellega seotud, kuulub neile.

“Omandades patendid, mis takistasid kõigile teistele selle kasutamist, olid neil vahendid, motivatsioon ja eelkõige rahaline eesmärk, et muuta koroonaviirus patogeenist ülikasumlikuks sissetulekuallikaks,” ütleb Martin.

 

mRNA geeniteraapia ohud

https://www.bitchute.com/embed/7HVGTX43LWfD/

Olen kirjutanud palju artikleid, mis kirjeldavad geeniravimitest “vaktsiinide” võimalikke ja eeldatavaid kõrvaltoimeid. Kui see kõik on teie jaoks uus, võiksite lugeda artikleid “How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System”, (Kuidas COVID-19 vaktsiin võib teie immuunsüsteemi hävitada), “Seniors Dying After COVID Vaccine Labeled as Natural Causes” (Seenioride surm pärast COVID-vaktsiini saamist registreeritakse kui loomulik surm) ja “Side Effects and Data Gaps Raise Questions on COVID Vaccine”. (Kõrvaltoimed ja andmelüngad tekitavad COVID-vaktsiini kohta küsimusi).

Ülalmainitud loengus teeb dr Simone Gold – organisatsiooni America’s Frontline Doctors asutaja, kes on püüdnud võidelda hüdroksüklorokviini kohta kujundatud valenarratiiviga – ülevaate juba läbiviidud koroonaviiruse vaktsiiniuuringute käigus avastatud ohtudest ja praeguste mRNA geeniravimite, sealhulgas antikehadega seotud immuunsuse tugevdamise ohtudest.

Antikehadega seotud immuunsuse tugevdamine põhjustab kokkupuutel loodusliku viirusega raskemaid haigusi ja suurendab teie surmaohtu. Sünteetilisel RNA-l ja seda ümbritseval nanolipiidil võivad olla ka muud otsesemad kõrvaltoimed. Mikovits selgitas meie hiljutises intervjuus:

“Tavaliselt ei ole informatsiooniRNA (mRNA) teie kehas vaba, kuna see on ohusignaal. Tuletame meelde üht molekulaarbioloogia põhitõde: meie geneetiline kood, DNA, transkribeeritakse, kirjutatakse mRNA-sse. mRNA muundatakse valguks või kasutatakse selle regulatiivset suutlikkust … geeniekspressiooni reguleerimiseks rakkudes.

Niisiis sünteesitakse informatsiooni RNA (sünteetiline m-RNA, messenger RNA) ja muudetakse see termostabiilseks – muudetakse selliseks, et see ei lagune – [probleemne]. Inimkehas on palju ensüüme (RNaasid ja DNaasid, ribonukleaasid ja desoksüribonukleaasid), mis lagundavad vaba RNA-d ja DNA-d, sest – ärge unustage – need on ohusignaalid teie immuunsüsteemile. Vabad RNA-d ja DNA-d indutseerivad põletikulisi haigusi sõna otseses mõttes.

Nüüd on teie sees PEG, PEGüleeritud ühend ja polüetüleenglükool ning lipiidne nanoosake, mis võimaldab sünteetilisel mRNA-l siseneda igasse keharakku ja muuta selle abil meie oma geeniregulatsiooni, ning osa sünteetilise mRNA infost edastatakse ju ka valk süntsütiini kodeerivale geenile …

Süntsütiin on endogeenne gammaretroviiruse ümbris, mis on kodeeritud inimese genoomis. Me teame, et kui süntsütiini … ekspressioonis on kõrvalekaldeid mõnes kehaosas, näiteks ajus, kuhu need lipiidsed nanoosakesed satuvad, siis on teil hulgiskleroos.

Ainuüksi selle geeni avaldumine indutseerib mikrogliia tugeva reaktsioonisõna otseses mõttes põletab ja düsreguleerib aju mikrogliiarakkude funktsiooni – mis on kriitilise tähtsusega aju puhastamiseks toksiinidest ja patogeenidest ning astrotsüütidega suhtlemiseks.

See düsreguleerib mitte ainult immuunsüsteemi, vaid ka endokannabinoidsüsteemi, mis on põletiku dimmerlüliti. Kliinilistes uuringutes oleme kõrvaltoimena hulgiskleroosi juba näinud … Samuti näeme müalgilist entsefalomüeliiti. Aju ja seljaaju põletikke …

Asja teeb veelgi hullemaks, et sünteetilisel mRNA-l on ekspresseeritud ka HIV ümbris, mis võib põhjustada immuunsuse düsregulatsiooni. Nagu me eelmistes intervjuudes arutasime, on SARS-CoV-2 laboris välja töötatud funktsioonivõime uuringutel, mis hõlmasid HIV ümbrise sisestamist ogavalku.

 

Kas kuulute kõrvaltoimete ohustatuimasse riskirühma?

Mikovitsi hüpoteesi kohaselt on kõige vastuvõtlikumad rasketele neuroloogilistele kõrvaltoimetele ja COVID-19 vaktsiinidest põhjustatud surmale need, kellele on saastunud vaktsiinidega varem süstitud XMRV-sid (ksenotroopse leukeemia viirusega seotud viirusi), Borreliat, Babesiat või mükoplasmat, mille tagajärjeks on krooniline haigus, samuti igaüks, kellel on põletikuline haigus, näiteks reumatoidartriit, Parkinsoni tõbi või krooniline puukborrelioos, ja kõik, kellel on mistahes patogeenide ja keskkonnamürkide toimel omandatud immuunpuudulikkus.

Allolevas tabelis on loetletud 35 haigust, mis muudavad teid COVID-19 geeniravimi süstide tõttu tõenäoliselt vastuvõtlikumaks raskete kõrvaltoimete või surma suhtes.

 

Eesnäärmevähk *Crohni tõbi *Lahesõja sündroom *
Rinnavähk *Hashimo türeoidiit *Autism / ASD *
Hulgimüeloom *Polümüosiit *Sclerosis multiplex *
Mitte-Hodgkinsi lümfoom *Sjögreni sündroom *Parkinsoni tõbi *
Krooniline lümfotsütaarne leukeemia *Becheti tõbi *ALS *
Mantlirakkude lümfoom *Primaarne sapiteede tsirroos*Fibromüalgia *
Karvrakulise leukeemia *Põletikuline soolehaigus *Krooniline puukborrelioos *
Põievähk *Psoriaas, dermatiitOCD *
Pärasoolevähk *Diabeet *ADHD *
Neeruvähk *Kardiovaskulaarne haigus *PTSD *
Munasarjavähk *ME / CFS *Psühhoos *
Lupus / SLE *Reumatoidartriit *

 

Paljud praegu teatatud sümptomid viitavad neuroloogilistele kahjustustele: raske düskineesia (ebanormaalsed, kontrollimatud, tahtmatud liigutused), ataksia (liigutuste koordinatsioonipuue) ja vahelduvad või kroonilised krambid. Paljudes inimeste poolt oma sotsiaalmeedia kontol üleslaaditud videotes üksikasjalikult kirjeldatud juhtumid on üsna šokeerivad. Mikovitsi sõnul on nende kõrvaltoimete põhjuseks neuroinflammatsioon, häirunud sünnipärane immuunvastus ja/või häiritud endokannabinoidsüsteem.

Vaktsiini veel üheks levinud kõrvaltoimeks on allergilised reaktsioonid, sealhulgas anafülaktiline šokk. Tõenäoline süüdlane selles on PEG (polüetüleenglükool), mille suhtes on allergilised hinnanguliselt 70% ameeriklastest.

 

Eksperimentaalne geeniravi on halb otsus

Tuleme ringiga tagasi sinna, kust alustasime: COVID-19 vaktsiinid ei ole vaktsiinid. Need on eksperimentaalsed geeniravimid, mida turustamine vaktsiinidena on pettustegevus, ning nende vaktsiinideks nimetamise eesmärgiks on tõenäoliselt soov vältida vastutust. Maailma riikide valitsused ning ülemaailmsed ja riiklikud tervishoiuorganisatsioonid on kõik selle ebaseadusliku pettuse kaasosalised ja peavad oma tegevuse eest vastutama.

Esitage endale küsimus, mille Martin oma videos esitas: kas oleksite nõus tegema keemiaravi eksperimentaalseid geeniravi protseduure kasvaja vastu, mida teil pole? Kui vastus on eitav, siis miks võiksite isegi kaaluda eksperimentaalse geeniravi tegemist COVID-19 puhul – mis on kliiniliste sümptomite kogum, millel pole SARS-CoV-2-ga isegi põhjusseost?

Need süstid ei ole vaktsiinid. Need ei takista nakatumist, ei muuda teid immuunseks ega takista haiguse edasikandumist. Selle asemel muudavad need teie geneetilist koodi, muutes teid viirusvalgu tehaseks, millel puudub väljalülitus. See, mis siin toimub, on enneolematu ulatusega meditsiiniline pettus ja see tuleb kindlasti lõpetada enne, kui enamiku inimeste jaoks on liiga hilja.

 

Allikad ja viited

 

Allikas: Mercola.com

Foto: Negotin8 / Dreamstime.com

 

Toimetas Sander Soomaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt