PANDA ühiskonna taasavamise protokoll: tegevuskava lukustuste kahjulikust tsüklist väljatulekuks

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

10. aprill 2021 kell 11:23PANDA (Pandemics Data & Analytics) on 2020. aasta aprillis loodud poliitiliselt ja majanduslikult sõltumatu organisatsioon, kes koondab erinevatel elualadel tegutsevaid professionaale ja püüab hoida ühiskonnas avatuna teaduslikel andmetel põhinevat koroonadebatti ning võitleb ühiskonna lukustamise vastu.

 

Protokolli tekst on alljärgnev:

Pandeemiaid ja epideemiaid on alati inimkonna ajaloos esinenud. Möödunud sajandil koguti hulgaliselt teaduslikke andmeid selle kohta, kuidas reageerida nakkushaiguste puhangutele ja kuidas nendega toime tulla. Valitsuste ja tervishoiuorganisatsioonide käsutuses on pandeemiaks valmisoleku plaanid ning Maailma Terviseorganisatsiooni pandeemia suunised, mis pakuvad tegevusplaane ühiskonna toimimise säilitamiseks, leevendades samal ajal haiguse või viiruse mõju.

Kuid 2020. aastal SARS-CoV-2 esilekerkimise järel kirjutati peaaegu koheselt ümber nakkushaiguste juhtimise ja tõrje põhimõtteid. Riigid, vaid väheste eranditega, eirasid olemasolevaid pandeemiaplaane ja asendasid need lukustamispoliitikaga. Terved ühiskonnad on olnud suletud, mõnikord kuude kaupa, kuigi varasemalt kehtinud pandeemia suunistes tunnistati laialdasi sulgemisi kasututeks ja pika-ajalisest vaates isegi kahjulikeks.

 

Nüüd näitavad uuringud sulgemistest tekkinud ühiskonnaelu laastamist, eriti arengumaades. Vaesus ja töötus suurenevad; majandused hävivad; vaimne tervis ja heaolu on languses; elutähtsaid tervishoiuteenuseid ei osutata; aastakümnete jooksul tehtud ennetavate tervishoiuprogrammide edasiminekud on tagurpidikäigul; krooniliste haiguste tagajärjed sagenevad ja lastel puudub juurdepääs haridusele. Drakoonilist sulgemispoliitikat on rahuajal seostatud demokraatlikes riikides seni kõige suurema kodanikuvabaduste rikkumisega. Samal ajal on plahvatuslikult levinud ka muud mittefarmatseutilised sekkumised, mida varem aktsepteeritud suunistes ei peetud vajalikuks või efektiivseks. Need sekkumised rahva tervise nimel on hõlmanud maskikohustust, nakatunuga kokkupuutunud inimeste karantiini panemist, laialdast koolide sulgemist, rahvusvaheliste reiside piiranguid, elanikkonna masstestimist ja kontaktide jälitamist.

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon väidab, et tema missiooniks on “tervise edendamine, maailma turvalisuse tagamine ja haavatavate teenimine”, ei ole ta suutnud pandeemia juhiseid järgida ja on toetanud paljusid neist sekkumistest hoolimata usaldusväärse tõendusbaasi puudumisest. Olulisi tasuvusanalüüse, mis oleks tulnud teha enne selliste sekkumiste rakendamist, pole siiani tehtud.

 

Suur osa sulgemiste pikaajalistest kahjudest on prognoositavad, kui võetakse nõuetekohaselt arvesse sotsiaalseid, tervist mõjutavaid tegureid. Kui ühiskond suletakse, inimestelt keelatakse töö ja sissetulek, lastele hariduseandmine peatatakse, sotsiaalsed sidemed katkevad, tugi kaotatakse ja juurdepääs elutähtsatele tervishoiuteenustele on takistatud, on sellel paratamatult tõsine järellainetav mõju. See mõjutab tervist ja heaolu kogu ühiskonnas, nii täna kui ka tulevikus, ja põhjustab tõenäoliselt ka ülemäärase suremuse kasvu järgnevatel aastatel.

PANDA missioon on lihtne. Usume, et selles etapis on teadus üsna selgelt näidanud, millises võtmes poliitilised vastused peaksid olema – või pidanuks olema. On äärmiselt oluline, et ühiskonnad taasavataks, kaitstes samas SARS-CoV-2 eest neid, kes võivad olla raskete haiguste suhtes haavatavad. Inimeste otsustusvõimet tuleb toetada ja üksikisikutele tuleks anda volitused oma valikute tegemiseks. Meie mitme valdkonna kogemusega meeskond on välja töötanud raamistiku, mis aitab kogukondadel just seda teha.

PANDA ühiskonna taasavamise protokoll põhineb olemasolevatel pandeemiaraamistikel ja sisaldab praegust teaduslikku arusaama Covid-19-st, et pakkuda tegevuskava lukustuste kahjulikust tsüklist välja tulemiseks.

 

LÜHIDALT

 • Tühistage kõik Covid-19’ga seotud konkreetsed piirangud ja kohustused

 • Pakkuge kaitset haavatavatele inimestele

 • Lõpetage masstestimine, kontaktide jälgimine, karantiin ja lukustused

 • Tagage vaktsiinide tõhususe ja ohutuse andmete läbipaistvus

 • Äratage taas ellu avatud teaduslik arutelu ning sõna-, arvamus- ja valikuvabadus

 

LAIALDASED SUUNISED

 1. Üle kõige tuleks austada inimväärikust.

 2. “Tervis on täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu ning mitte ainult haiguse või puude puudumine.” (WHO).

 3. Inimestel peaks olema lubatud taotleda elukvaliteeti selliselt nagu nad seda subjektiivselt tajuvad.

 4. Üksikisikutele, kelle jaoks Covid-19 toob kaasa tõsiseid riske, tuleks vabatahtlikkuse alusel pakkuda sihipärast ja tõhusat kaitset.

 5. Ressursse tuleks eraldada kõikidele tervishoiu valdkondadele, mitte ainult Covid19 jaoks.

 6. Tuleks kaotada kõik piirangud: taasavada koolid, ettevõtted ja reisimine ning pöörduda tagasi normaalsesse ühiskonda.

 7. Üksikisikutele tuleks tagada täpne, tasakaalustatud ja õigeaegne teabevahetus rahvatervise kohta seoses riski, ennetamise, kaitse ja raviga. See võimaldaks inimesel ise oma terviseriskide hinnanguid teha ja olla oma tervisega seotud küsimustes peamine otsustaja.

 8. Poliitika peaks arvestama kohalikke kontekste ja olusid ning ei peaks olema globaalne.

 

ÜLDISED SOOVITUSED

Sulgemised, isikukaitsevahendid ja sotsiaalne distantseerumine pole kunagi epideemia kulgemise osas kasulik olnud, kuid neil meetmetel võib olla ühiskonnale laastav mõju. Sellised diktaadid tuleks muuta ebaseaduslikuks.

 1. Taastage sõna-, arvamus- ja valikuvabadus.

 2. Taastage avatud teaduslik arutelu.

 3. Toetage isiklikku vastutust ja kohusetunnet ning põhiliste inimvabaduste kaitset.

 4. Toetage vastastikust lugupidamist nii hirmutunnete kui isiklike tervisevalikute osas.

 5. Lõpetage asümptomaatiliste isikute karantiini panemine.

 6. Kaotage ära sümptomaatiliste isikute sundisoleerimine. Gripilaadsete sümptomite ilmnemisel soovitage inimesel puhata kodus kuni kaheksa päeva alates sümptomite tekkimisest ja kuni palaviku puudumiseni 24 tunni jooksul.

 7. Töötage välja rahvatervisealane teadlikkuse tõstmise kampaania, et edendada käte hügieeni ja tervislikke eluviise, mis hõlmavad tervislikku toitumist, liikumist ja piisavat päikese käes viibimist (või D-vitamiini toidulisandeid).

 

TERVISHOIU SOOVITUSED

Haiguspuhangute ajal on kõige väärtuslikum sekkumine suurendada kiiresti tervishoiualast võimekust (intensiivravi voodikohad ja hästi koolitatud töötajad) ning suunata Covid-19 patsiendid isoleeritud tervishoiu asutustesse, et vähendada haiglas tekkivaid infektsioone.

 1. Taastage kõik tavapärased tervishoiuteenused, sealhulgas külastajate vaba juurdepääs patsientidele. Ilma selleta surevad patsiendid jätkuvalt kodus.

 2. Andke Covid-19 diagnoosiga kõrge riskiga isikutele juurdepääs varajasele ambulatoorsele ravile.

 3. Lõpetage masstestimine, asümptomaatiliste isikute testimine ja kontakti jälitamine (sh kontakti jälgimise rakendused). Haiglas testimine peaks piirduma patsientidega, kellel on iseloomulik kliiniline pilt, iga juhtumit eraldi vaadates ja raviarsti äranägemisel. Erinevaid diagnostilisi teste on vaja teha ainult siis, kui järgnev raviplaan oleks seetõttu teistsugune.

 4. Määrake PCR-tsükli lävi nii, et see ei ületaks 30 tsüklit, ja nõudke mitme praimeri tuvastamist. Tulemuste kinnitamiseks võib kasutada kõrge spetsiifilisusega alternatiivseid teste. Testi tsüklite arv (Ct väärtus) peab olema arstile ja patsiendile läbipaistev.

 5. Diagnoosige juhtumid, kasutades kliinilisi sümptomeid, mida kinnitab positiivne testi tulemus.

 6. Diagnoosige Covid patsiendi surm kui surm, kellel oli aktiivne Covid-19 kliiniline pilt.

 7. Tagage kõigi vaktsiinide tõhususe ja ohutuse andmete avalikkus. Vaktsineerimine peab toimuma teadlikul nõusolekul täiesti vabatahtlikult ning ilma igasuguse sunni või piiranguteta. Kohustuslik vaktsineerimine on ebaeetiline ja ebaseaduslik. See õõnestab usaldust arsti ja vaktsineerimisprogrammide vastu.

 

HAAVATAVATE ISIKUTE KAITSMINE

Haavatavatele isikutele tuleb võimaldada autonoomia riskide suhtes, mida nad võtavad. Sundkaitse pole vabas ühiskonnas võimalus. Eakate hoidmine hooldekodudes nende tahte vastaselt sarnaneb vangistusega.

 1. Arvestage võimalikult palju haavatavate inimeste vajadustega, tekitamata teistele kahju, näiteks luues haavatavatele inimestele rohkem võimalusi kodus töötada, kui nad seda soovivad.

 2. Teavitage haavatavaid inimesi nakatumise tõenäosuse suurenemisest suletud rahvarohkes keskkonnas.

 3. Otsige vahendeid eakate abistamiseks (kelle jaoks Covid-19 kujutab suuremat riski) nende igapäevaste majapidamistööde tegemisel ja ostmisel (näiteks veebipoed või naabri abi). Pakkuge neile interneti-ühendust, kui see on asjakohane.

 4. Pakkuge sümptomaatiliste liikmetega mitmepõlvkondlikest leibkondadest vanematele inimestele ajutist majutust hotellitubades või viirusest paranenud pere juures.

 5. Vähendage hooldekodu töötajate arvu, kellega iga hooldekodu elanik kokku puutub. Paluge töötajatel ja külastajatel jääda koju väikseimate hingamisteede sümptomite korral.

 6. Vähendage nakatumise ohtu hooldekodudes, viies hästitoimivad eakad inimesed hooldekodudest välja ja kogukonda. Looge Covid-19’ga eakate patsientide eest hoolitsemiseks hooldekodudest väljaspool ajutised üksused, kuni nad paranevad.

 7. Planeerige haavatavatele rühmadele konkreetsed ajad, et epideemiafaasides kasutada avalikke parke, raamatukogusid, kohvikuid ja muid poode.

 

KOOLID JA HARIDUSASUTUSED

Kooli sulgemine kahjustab laste haridustaset, sissetulekut tulevikus ja sotsiaal-psühholoogilist heaolu. Need tuleks muuta ebaseaduslikeks.

 1. Avage kõik koolid ja kõrgkoolid kontaktõppeks.

 2. Eemaldage haridusasutustes kõik sotsiaalse distantseerumisega seotud eraldusekraanid ja piirded.

 3. Selgitage avalikkusele, et täiskasvanutele nakatamine laste poolt on haruldane.

 4. Teavitage haavatavatavaid õpetajaid ja haavatavate laste vanemaid, et Covid-19 ei sea neid koolis suuremasse ohtu kui muudes kohtades, kus nad tavaliselt viibivad.

 5. Kõrvaldage maskinõuded hariduskeskkonnas. Teavitage vanemaid ja õpetajaid, et maski kandmise ohutus ei ole lastel tõestatud.

 

ÄRID, REISIMINE JA VABA AEG

Elatusvahendid mõjutavad elu otseselt ja kaudselt. Selle reaalsuse ees silma kinni pigistamine on kuritegu inimkonna vastu. Sport ja kunst on need, mis meid ühendavad ja inimesteks teevad. Nende hävitamine eitab meie inimlikkust.

 1. Avage ärid: lõpetage kõik ettevõtetele seatud piirangud.

 2. Avage piirid: lõpetage kõik reisipiirangud.

 3. Jätkake piiranguteta kõiki individuaal- ja rühmaspordialasid.

 4. Jätkake igasugust kultuuri- ja kunstialast tegevust ilma piiranguteta.

 5. Mõistke hukka meditsiiniline tõrjutus seistes vastu immuunsuspassidele ja lõpetades PCR-testimise nõuded töötamiseks ja reisimiseks. Kõrvaldage kehatemperatuuri kontrollpunktid – see on kasutu meede.

 

Vaata ka pandata.org

Allikas:  tsiviilallianss.ee

Eesti Tsiviilallianss on rahvaalgatuslik ühendus, kelle peamine eesmärk on koondada üksikisikuid ja ettevõtjaid, et ühisel häälel seista koroonakriisis ilmnenud meditsiinilis-poliitilise totalitarismi väljajuurimise ja ennetamise eest. 

Sealt saad alla laadida ka originaaldokumendi.

 

Toimetas Sander Soomaa

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt