Petitsioon: Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde! (täiendatud)

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

10. november 2020 kell 10:01Rahvaalgatus.ee platvormil on alates 9. novembri hilisõhtust allkirjastamiseks petitsioon “Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“. 10. novembri hommikuks on sellele kogunenud juba üle 300 allkirja. 

*Täiendus: 10. novembril kell 13.30 olid juba Riigikokku minekuks vajalikud 1000 allkirja koos, allkirjade kogumine kestab kuni 30. novembrini.

10. novembri keskööks sai kokku 5000 allkirja ning 11. novembri õhtul ületati 7000 piir.

 

Kümned tuhanded teadlased, arstid ja tervishoiutöötajad üle maailma on seisukohal, et koroonameetmed ei ole enam põhjendatud on käes aeg rakendada fokuseeritud kaitset ja taastada suuremas osas koroonameetmete eelne olukord.

 • 10. septembril 2020 jõudis avalikkuse ette 200 Belgia arsti ja terviseeksperdi poolt allkirjastatud avalik pöördumine, mis oli ennekõike adresseeritud Belgia võimudele ning meediale. Novembri alguseks on allkirjade arv enam kui kümnekordistunud. [1]

Terviseekspertide hinnangul on viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed SARS-CoV-2 viiruse mõjuga võrreldes ebaproportsionaalsed ning toovad kasu asemel pigem kahju, seda enam, et meetmete kasutamiseks puudub veenev meditsiiniline põhjendus.

Nad märgivad ka, et rakendatavate piirangutega kaasneb lühi- ja pikaajaline kahju ühiskonnale ületab kaugelt kahju, mida viirus võiks tekitada ning kutsuvad poliitikuid üles taastama viivitamatult koroonameetmete eelne olukord.

Belglaste pöördumisele on alla kirjutanud ka tunnustatud Eesti arst dr Eero Merilind. [2]

 • 4. oktoobril 2020 avalikustasid kolm teadlast Harvardi, Oxfordi ja Stanfordi ülikoolidest nn Great Barringtoni deklaratsiooni, kuhu on novembri alguseks lisandunud üle 45 000 teadlase, arsti ja tervishoiutöötaja allkirja. [3]

Deklaratsioonis seisab: “Tunneme nakkushaiguste epidemioloogidena ja rahva tervise teadlastena suurt muret valdavate COVID-19 poliitikate hävitava mõju pärast füüsilisele ja vaimsele tervisele. Soovitame nende asemel fokuseeritud kaitset, mis hoiab karjaimmuunsuseni jõudmiseni tasakaalus riskid ja kasud.

Haavatavate kaitsmine peaks olema keskne eesmärk kõikide COVID-19ga seoses rakendatavate rahva tervise abinõude jaoks. Nendel, kes ei ole haavatavad, tuleks viivitamatult lubada tagasi pöörduda normaalse elu juurde.

Great Barringtoni deklaratsioonile on toetust avaldanud ka WHO erisaadik COVID-19 küsimustes dr David Nabarro, kes ütles hiljutises intervjuus: “Me tõesti pöördume kõigi maailma juhtide poole: lõpetage liikumiskeelu kasutamine peamise kontrollimeetodina. Töötage välja paremad süsteemid. Tehke koostööd ja õppige üksteiselt.” [4]

 • 2020 oktoobri keskel tegi rühm Saksamaa arste pöördumise liidukantsler Angela Merkelile. [5]

“Alguses tundus ka meile uus viiruselaine ähvardavana ja me mõistsime nakkuseleviku piiramise meetodeid. Vahepealsed kuud on aga kinnitanud, et kõne all olev viiruselaine on oma olemuselt ainult natuke intensiivsem kui tavaline hooajaline gripp ning oluliselt kahjutum kui näiteks gripiviiruse infektsioon aastal 2017/2018, mis nõudis Saksamaal 27 000 inimelu. Andmete kohaselt ei ohusta COVID-19 viirus juba mitu kuud Saksamaa elanikkonda.

See peab olema piisavaks põhjuseks, et Saksamaa elanikkond saaks tavapärase elu juurde naasta, mis tähendaks elu ilma piirangute, hirmu ja hüsteeriata,” seisab pöördumises.

Saksa arstid pööravad tähelepanu ka sellele, et massitestimise (praegu 1,1 miljonit testi nädalas, millest 99,3 protsenti on olnud negatiivsed, kulud nädalas 82,5 miljonit eurot) mõttekust tuleb põhjalikult kaaluda.

 

Lisaks eelmainitud ühispöördumistele on sajad arstid, teadlased ja teised eksperdid individuaalselt koroonameetmete osas sõna võtnud, näiteks:

 • Padua Ülikooli mikrobioloogia ja viroloogia professor Giorgio Palu, kelle sõnul on uute nakatunute arv täiesti ebaoluline, ühest küljest testide ebatäpsuse tõttu ja teisest küljest on suur hulk nakatunutest ilma sümptomiteta. Otsustavaks teguriks on intensiivravil viibivate patsientide arv. “See on number, mis annab tunnistust olukorra ohtlikkusest,” selgitas ta. [6]

Kodanikuna olen uue lukkupaneku vastu, sest see tähendaks meie majanduse hukku. Teadlasena olen selle vastu, kuna see mõjutaks meie noorte haridust, kes on meie tulevik. Arstina olen ka lukkupaneku vastu, sest see piiraks teiste haiguste, näiteks vähi all kannatavate inimeste juurdepääsu ravile. Seejuures on COVID-19-ga seotud suremus madal. Me peame selle hüsteeria lõpetama,” sõnas teadlane.

 • Hamburg-Eppendorfi Ülikooli Kohtumeditsiini Instituudi direktor dr Klaus Püschel, kelle arvates oleks juba aeg leida võimalus, kuidas koroonaviirusega koos eksisteerida ja tavapärase elu juurde tagasi pöörduda. [7]
 • Ka Tallinna tehnikaülikooli molekulaarimmunoloogia dotsent Sirje Rüütel Boudinot leiab, et Eestis on Covid-19 paanika üle võlli läinud: “Elu võiks normaalselt edasi minna nagu aasta tagasi.” [8]
 • Saksa tippadvokaat dr Reiner Fuellmich, keda teatakse seoses Volkswageni ja Deutsche Banki korruptsiooniprotsessidega, on seisukohal, et COVID-i pettuseskandaalis osalenud isikud tuleks kohtusse kaevata ilmselt ajaloo suurima inimkonnavastase kuriteo eest. [9]

 

Toetudes kümnete tuhandete oma ala ekspertide kogemusele ja seisukohale, pöördume Eesti Vabariigi valitsuse, valitsuse teadusnõukoja ja Riigikogu poole järgmisega:

 • Nõuame, et seoses viiruste levikuga tuleb kaitsta riskirühma kuuluvaid inimesi, eriti hoolde- ja vanadekodude elanikke.
 • Nõuame, et kogu ülejäänud elanikkonnal peab olema õigus jätkata oma elu tavapärasel viisil. Terve, toimiva immuunsusega elanikkond ei vaja kaitset, mis ületaks teada-tuntud hügieeni- ja tervisekaitsenõudeid nagu käte pesemine ja haigena kodus püsimine.
 • Nõuame, et kõikidel ettevõtjatel peab olema õigus jätkata oma äritegevusega; et kõigil tervetel inimestel peab olema õigus käia tööl, koolis, lasteaias, trennis, kultuurisündmustel jne ilma ebamõistlike piiranguteta.
 • Eesti peab jääma maskivabaks (v.a meditsiiniasutustes, kus see on arstide hinnangul näidustatud)! Kõigil, kes soovivad maski kanda, peab olema vabadus seda teha. Kõigile, kes maski kanda ei soovi, peab jääma vabadus olla ilma maskita.
 • Kuna PCR-testide veamäär on 12%, soovime edaspidi kõigi (eriti asümptomaatiliste) positiivse testitulemuse saanud inimeste mitmekülgset testimist ja nakkusohtlikkuse hindamist teiste meetoditega, et veenduda, kas nad on tegelikult ka viiruse kandjad, s.t nakkusohtlikud või veapiiris valepositiivsed. Me ei kiida heaks, et poliitiliselt tehakse koroonameetmetega seotud otsuseid testide põhjal, mis ei ole 100% täpsed. [10]
 • Kutsume poliitikuid ja meedikuid üles lõpetama ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias levivat hoiatus- ja hirmutaktikat – see tekitab ainult sügavat ja alusetut hirmu, luues soodsa pinnase füüsilise ja vaimse tervise nõrgenemisele.
 • Juhul, kui valitsusel, valitsuse teadusnõukojal ja Riigikogul on ette näidata korduvalt teaduslikult tõestatud fakte, et viiruse leviku peatamiseks teostatavatest meetmetest (sh maskikandmine) ja ühiskonna sulgemisest tulenevad kasud ületavad inimeste tervisele ja vaimsele tervisele, majanduslikule olukorrale jne tehtavad kahjud, nõuame nende tõendite avalikku esitamist ja sõltumatute uurimiskomisjonide (nii kodu- kui ka välismaiste) poolt läbitöötamist.

Lõpetuseks

Oleme teadlikud, et praeguse üleilmse koroonakriisi keskel on Eestis asjalood ühiskonna vabaduse ja inimõigustega paremad kui enamikus teistes riikides maailmas.

Ometi, kuna Eesti on maailma esirinnas enesetappude arvu poolest ja meil on suuri probleeme vaesuse ja koduvägivallaga, leiame, et ühiskonna toimimiseks nii majanduslikult kui ka tervise ja üldise heaolu seisukohalt on vajalik kõigi koroonameetmete lõpetamine ja tavalise elukorralduse taastamine (samal ajal kaitstes riskirühmasid). Kevadel toimunut ei saa muuta, aga meil on võimalus praegu see hullus peatada!

Seega nõustume siinkohal õiguskantsler Ülle Madisega, kes ütles oktoobris 2020 peetud kõnes [11], et “meie kõikide ühine vastutus on just praegu mitte sammugi anda põhiseadusest ega põhiseaduse kaitsest tagasi”:

“Kolme kriisi jooksul (9/11, 2008. aasta majanduskriis, Covid-19) oleme kogenud, kuidas püütakse avalikkust uskuma panna, et otsustajad on alati teeristil: üks tee (see halvem muidugi) on põhiõiguste kaitse ja teine tee on elude päästmine, tervis, julgeolek, turvalisus, majanduslik heaolu.

See ei ole teerist! Üks ei välista teist. Ka pikaajalistes avalikes huvides on see, et kõik piirangud ja muudatused on põhiseaduspärased ning põhiõiguste ja erinevate vastanduvate hüvede hoolika kaalumise tagajärg.

Ülemäärase jõu kasutamine on kogu rahvale ja riigile alati kätte maksnud. Pealtnäha rahva hetkeemotsioonide survel tehtud otsused kipuvad juba õige pea kätte maksma ka poliitikutele.” PS. Värskeimas, 6. novembril ERR-ile antud intervjuus hoiatas Madise koroonapiirangute kehtestamise eest, mis põhinevad hirmul [12]. Ta ütles, et uue eriolukorra väljakuulutamist uute kitsenduste kehtestamiseks ei õiguslik norm ega ka viiruslik olukord ette ei näe. Samuti leidis ta, et maski kandmist ei saa nõuda, see saab olla üksnes soovituslik.

Aitab hirmust, võtame oma vabaduse tagasi!

Allakirjutanud

 

ALLKIRJASTA SIIN: Rahvaalgatus.ee

[1] https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

[2] https://www.facebook.com/eero.merilind/posts/3604356476262613, https://ekspress.delfi.ee/persoon/eesti-arst-kes-on-koroonapiirangute-vastu-igasugune-hirmutamine-tekitab-veel-rohkem-stressi?id=91266521

[3] https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-estonian/

[4] https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/news-story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74

[5] https://corona-transition.org/offener-brief-an-angela-merkel

[6] https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_23/coronavirus-virologo-giorgio-palu-il-95percento-positivi-asintomatico-chiudere-tutto-no-basta-l-isteria-40778a62-156d-11eb-b371-ea3047c1855f.shtml

[7] https://www.youtube.com/watch?v=-9XTOg_rkOE&t=2s&ab_channel=ApothekenUmschau

[8] https://forte.delfi.ee/news/teadus/immunoloog-eestis-on-koroonapaanika-ule-volli-lainud?id=91026059

[9] https://youtu.be/yUXrtsjyiVE

[10] https://www.nytimes.com/2020/10/25/health/coronavirus-testing-false-positive.html?, https://www.youtube.com/watch?v=Ch7wze46md0&feature=youtu.be, https://www.telegram.ee/eesti/kuressaare-haigla-ravijuht-edward-laane-kas-need-on-paris-haiged-voi-veapiiris-valepositiivsed

[11] https://www.uttv.ee/naita?id=30535 [12] https://www.err.ee/1156019/oiguskantsler-koroonapiirangud-ei-tohi-pohineda-hirmul

 

 

 

Toimetas Mariann Joonas

 Kommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt