Ravi psühhedeelikumidega võib aidata tajuda end tervikuna

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

30. oktoober 2017 kell 15:49Flickr-Psychedelic-aussiegallMeis kõigis on peidus arvukad tajumuslikud kogemused, millega me võime kokku puutuda. Kõigis inimestes on olemas võimas tajumisväli, mis on oma olemuselt ühtaegu nii füsioloogiline kui ka teadlik. Selles artiklis vaadeldakse keha ja mõistuse suhet ravitsemisteraapia ja psühhedeelse kogemuse kaudu.

 

Inimest valitseb keha, mõistuse ja hinge kolmainus

Inimolemusest võib mõelda kui mõistuse, keha ja hinge kohtumise tulemusest – kõik kolm on loomupäraselt vastastikuses seoses. Liikudes inimsüsteemi ravitsemise maailma, võib sellele läheneda ühest aspektist või kõiki koos vaadeldes.

Inimmõistus on tajumuslik sõlm ja intellektuaalne ala, mis on täidetud “minaga“ – siin asuvad identiteet, uskumused ja ideed. Keha on oma olemuselt inimsüsteemi “töötav üksus“ koos oma rikkaliku mitteverbaalse intelligentsusega. Vaim on oma olemuselt tabamatu ning ka teadlikkust ja hinge on raske seletada ja väljendada.

Mõistus võib moonutada infot enda kohta ja tõrkuda muutusi vastu võtmast, aga ta hiilgab oma traumadega kohanemise, nende eest enda kaitsmise ja peitmise võimega. Kui üritada kehas peituvaid sügavaid psühholoogilisi haavu või funktsioone lahti mõtestada, võib juhtuda, et selleks ei piisa vaid mõistusest. Tihtipeale üritab mõistus hallata ja väljendada kõike inimkogemusega seotut – seega, kui me leiame “tagumise“ ukse nendest väljakutsetest mööda hiilimiseks, lähenedes probleemile vaid keha kaudu, võib see olla abiks.

 

Muutus kehas tekitab muutuse ka mõistuses ja hinges

Oleme jõudnud keha juurde. Keha räägib tõde lihtsas keeles, andes täpset infot inimese kui terviku kohta, olles samal ajal hea indikaator ka muutuste elluviimiseks ja hindamiseks. Kuna mõistus, keha ja hing on kõik omavahel seotud, siis kui ühes neist toimub muutus, saame jälgida ka teistes midagi toimumas. Nendest kolmest on kõige lihtsam jälgida keha. Kutsudes esile muutuse kehas, viib see ka muudatusteni mõistuses ja hinges. Keha kaudu oleme me avatud ka kogemuslikele ja tegevuslikele aspektidele inimsüsteemis. Kui inimeses leiab aset tõeline muutus, saab seda tuvastada, jälgides ja kogedes muutust keha funktsioonides. Ilma funktsionaalse muutuseta on keeruline hinnata, kas meie mõistus lihtsalt tahab “uskuda“, et on toimunud muutus.

Psühhedeelikume tarvitanud inimesed on tõenäoliselt märganud, kuidas väikese kuni keskmise koguse MDMA, psilotsübiini või LSD  puhul tundub paranevat ka rüht või kui kergeks ja sujuvaks näib olevat muutunud liikumine. Ka ümbritseva ruumi tunnetamine näib avarduvat, hingamise kvaliteet paranevat ja kehatajud teravnevat. Samuti näib muutuvat suhtumine oma kehasse ning emotsioonide, energia või mälestuste ja kogemuste liikumine. Keha tundub just tervikuna tõhusamalt funktsioneerivat.

 

Liikumine keha kui terviku parema tajumise poole

Need muutused integratsiooni poole näivad ulatuvat kaugemale psühhedeelsest kogemusest ning võivad isegi jäädavaks muutuda, eriti kui rakendatakse tõhusaid teraapiaid, mis võimaldavad kehal muutuda kohanemisvõimelisemaks kogu süsteemi muudatuste väljendamiseks. See töötab ka vastupidi: kui isik on kogenud muutusi oma kehatajude toimimisel, siis psühhedeelne kogemus võib aidata mõistusel aktiivselt ühenduda nüüdseks vabama füüsilise kehaga. Sellise tajumusliku süsteemi taasühendamine keha funktsionaalsete osadega võib olla üsna võimas kogemus.

Need on suure toimimisjõuga kogemused, mis pole juhusliku toimega, vaid seotud sellega, kuidas keha organiseerib ennast ruumis, mis on seotud sinu maailmatajuga. Tunnetades “ruumi“ paremini, hakkab meie keha süsteem ennast ümber korraldama ja kohandama, loobudes vanadest mustritest ja võimaldades rohkemal energial voolata. Kui isik on teadlik avardunud “ruumist“, on see sisemine kogemus, mida võib taasavastada ilma psühhedeelikumideta. Seda aga pole alati nii lihtne teha, sest “minal“ on halb harjumus jääda ette meie soovile lubada süsteemi täielikkusel end väljendada ja töötada. Paljud sisemised tavad ja ravitsemismeetodid suurendavad inimese teadlikkust iseenda kehast kui tervikust nii psühhedeelikume kasutades kui ka ilma nendeta.

 

Vanadest mustritest ja traumadest vabanemine

Selle protsessi biomehaaniline seletus on, et närvisüsteemi suurenenud infokoguse vastuvõtmise kogemus viib keha struktuuri täiendamiseni seoses tajutava maailmaga. See on teema, millest räägitakse sageli ning see on ka psühhedeelikumide kasutamisel jälgitav fenomen. Teadlik mõistus hakkab tajuma tegevust, mis selles on juba toimumas ning on suuteline jälgima suuremat osa närvisüsteemist töötamas kui tavaliselt. See võib võimaldada ligipääsu harjumuseks kujunenud käitumismustritele ning aidata läbida kogemust, mis lubaks närvisüsteemil vabastada end vanadest mustritest ja traumadest. Psühhedeelse kogemuse kaudu võivad paljastuda ka hästi kaitstud mustrid ja traumad ning see võib võimaldada nende läbitöötamist. Psühhedeelne keemia mõjutab aju, lubades mõistusel teadlikult esile tõusta ülesannetel, mis muidu toimuvad tähelepandamatult pidevalt närvisüsteemi tagataustal.

Iga konkreetne probleem inimsüsteemis on alati keeruline segu mitme elemendi kooslusest. Iga süsteemiga tuleb kasutada õigeid tööriistu, et probleem tõesti muutuks ja laheneks. Igal süsteemil on omad tehnikad, et pidada dialoogi teise kindla süsteemiga. Iga kindel süsteem on alati kohal, luues tervikut, kuigi vajalik teraapia varieerub iga olukorraga. Praktilised ravitsemise teraapiad võivad lihtsustada ligipääsu ning mõjutada mitmeid nendest probleemidest.

 

Dialoog keha ja mõistuse vahel

Igasugused raviteraapiad suhtlevad inimsüsteemi erinevate tasemetega. Seda võib ette kujutada kui dialoogi, kus infot vahendavad mõlemad pooled. Kui inimene võtab vastu ravitsemist, pöörab ta keha tervikuna tähelepanu kõigele, mis on ligipääsetavas kehaosas, ning kaasasündinud mõistmisele ja informatsioonile, mis on hoiustatud kogu süsteemi. Puudutus võib viia süsteemi lõpuks taasühenduma aladega, mis on närvisüsteemi poolt blokeeritud trauma või muude faktorite tõttu.

Teravnenud taju psühhedeelsetest kogemustest võimaldab rikkalikumat ja paremini ettevalmistatud ala informatsiooni töötlemiseks. Ravitsemisega tegelejad, kes kasutavad psühhedeelikume, saavad ligipääsu suuremale tajumuslikule ruumile ning suudavad vastu võtta oma süsteemi kohta rohkemat infot, et teada kuidas abistada inimest, kellega nad töötavad. Selle väljendus on kontekstis ravitseja oskuste ja uskumustega. „Mina“ on vaigistatud ning on rohkem avatud tajumuslikust võrgustikust info vastuvõtmisele. Ravitsejate ravioskused näivad ellu ärkavat ning teadvat täpselt, mida tuleb teha, et sügavalt mõjutada vastuvõtjat. See on šamaanide ja müstikute ala, mis on rohkete andidega rikastatud, sealhulgas võimeka ravimisega. Kui ravitseja harjub üha rohkem oma süsteemi teadliku avardamisega, muutub see talle ilma ainete abita kergemaks.

 

Tähtis on ka see, kus sa ravides eneses asud

Väljaspool mis tahes tehnilist treeningut või konkreetseid oskusi lähtub ravitseja ühest olulisest tõest: asi pole vaid selles, mida sa teed, vaid selles, kus sa enese sees asud, kui sa seda teed.

Filosoof, kirjanik ja müstik Terrence McKenna püüab psühhedeelse kogemuse kaudu tajutud ideid ja kogemusi tõlgendada igapäevaelus toimivasse keelde. Avades oma teadlikkuse, taju ja närvisüsteemi ilminguid psühhedeelse kogemuse kaudu, võime olla suutelised ületama barjääre, mis muudavad inimese alateadvusse peidetud infole ligipääsemise igapäevaelu kogemuses keerulisemaks. Mõistes neid võimalusi, võib sellest olla palju kasu nii ravitsejale kui ka ravi vajajale.

 

Allikad: Waking Time 1, 2, 3

PS. Artikkel ilmus Telegrais algselt detsembris 2013.

Foto: wakingtimes.com

 

Toimetas Annika Urvela

 

NB! Telegram tegutseb tänu lugejate abile. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada. Suur aitäh kõigile, kes aitavad olulisi teemasid pildis hoida!

Unlimited MTÜ
EE497700771002818684

BITCOIN
1Hqjxbt8czHcENjDQan5GFL3Qssn4znpAr

DASH
XjUJswujDzLgSgg7Ly8bK6TEo1kwVzaKeV

BITCOIN CASH (BCH)
qp0gdarh8xtte8fygj2ehrud7h4gsugzeqlmamcx3s

ETHEREUM
0x9b67438a7a4cdd88edb14c2880e920a3cba692c6