Kopsuarst Wolfgang Wodarg: Paanika ja sellega põhjustatud kahju tekitavad hämmingut

Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele

30. märts 2020 kell 19:39Kopsuarst, epidemioloog ja endine Bundestagi-saadik Wolfgang Wodarg (kelle koroona-teemalise video avaldasime nädal aega tagasi) kritiseerib teravalt koroonakriisi poliitilisi meetmeid. Oma kirjutistes ja väljaandele Rubikon antud intervjuus selgitab ta, miks näeb olukorda selliselt. Meedia nimetab teda nende vaadete tõttu „vandenõuteoreetikuks“, mis ei juhtu temaga elus esmakordselt. Avaldame Rubikonis 25. märtsil ilmunud artikli täiskujul.

 

„See, mida me praegu kogeme, on ebaproportsionaalne ja tekitab suurt kahju,“ ütleb kopsuarst ja epidemioloog Wolfgang Wodarg. Endine SPD-sse kuulunud Bundestagi-saadik (Saksamaa parlamendi alamkoja saadik – toim.) kritiseerib ametlikke abinõusid, mis peaksid takistama uue viiruse Sars-Cov-2 edasist levikut. „Meetmetest tingitud kahju on kindlasti suurem kui kahju, mida põhjustab gripilaine, mille tunnistajaks me hetkel oleme.“

Wolfgang Wodarg ütles seda 24.märtsil avaldatud videointervjuus veebiväljaandele Rubikon. Ta on enda sõnade kohaselt sisehaiguste arst, kopsuspetsialist, sotsiaalmeedik, hügieeni- ja keskkonnameditsiini arst ning juhtis aastaid terviseametit. Samal ajal kogus ta ka poliitilisi kogemusi: aastatel 1994 kuulus 2009 ta SPD-ridades Bundestagi. Seal oli ta eetika ja kaasaegse meditsiini komisjoni kõneisik. Lisaks oli Wolfgang Wodarg Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee fraktsiooni aseesimees ja assamblee tervishoiu alamkomisjoni esimees.

Ekspert on tekitanud segadust, kuna ta on teravalt kritiseerinud koroonaviirus Sars-Cov-2-te ning sellest tingitud Covid-19-t puudutavaid ametlikke avaldusi ja reaktsioone. 7. märtsil ka veebiväljaandes Multipolar avaldatud kirjutises nõudis ta: „paanikaõhutajate isoleerimist“. Wolfgang Wodarg kirjutas seal: „Koroonapaanika ei põhine erakordsel meditsiinilisel ohul. Kuid see kahjustab kergekäeliste ja põhjendamatute karantiinimeetmete ja keeldudega märkimisväärselt meie vabadusi ja isikuõigusi.“

 

Institutsioonide kriitika

Lisaks märgib ta: „Kõik need institutsioonid, kes meid juba jälle kutsuvad üles ettevaatusele, on meid juba mitmel korral hätta jätnud ja ei ole oma ülesannetega toime tulnud. Liiga sageli on nad institutsionaalselt majanduse ja/või poliitika sekundaarsete huvide tõttu korrumpeerunud.“„Iga gripilaine puhul läheksid ka alati 7 kuni 15 protsenti ägedatest hingamisteede haigusjuhtudest koroonaviiruste arvele,“ selgitab Wolfgang Wodarg ja lisab: „Igal talvel sureb nakkushaiguste tõttu ka umbes üks inimene tuhande haigestunu kohta. Tõendusmeetmete selektiivsel kasutamisel – näiteks ainult kliinikutes ja haiglates – on võimalik ajada see näitaja muidugi hirmutavalt suureks, sest kliinikutes ja haiglates viibijate olukord on reeglina halvem kui nendel, kes paranevad kodus.“

Wolfgang Wodarg väidab: „Wuhani õudusuudised oli see, mida jahivad kogu maailma viroloogid. Kohe skänniti külmikutes olevaid viirusetüvesid ja võrreldi neid palavikuliselt Wuhanis tuvastatud uute viirusetüvedega. Üks Charité kliiniku labor võitis WHO-võidujooksu ja võis oma laborisiseseid teste müüa üle maailma tavahinnast kordades kallimalt.“

 

Kahtlus testide tulemustes

Kopsuarst kahtleb testide tulemustes, kuna need ei põhine Wuhanist pärit proovidel, nagu ta rõhutab viimases intervjuus. Seejuures tsiteerib ta Berliini Charité-viroloogi Christian Drosteni ja tema rahvusvaheliste kolleegide 23. jaanuaril 2020 registreeritud tööd täna kõikjal maailmas kasutatava niinimetatud PCR-testi kohta. Selle töö kohaselt pärinevad kasutatud proovid kuuelt Euroopas elavalt nahkhiirtelt. Dokumendist võib lugeda, et nendest proovidest leitud sars-koroona-viirused „lasevad oletada, et tõendatakse arvatavasti kõiki aasia viiruseid“.

„Seega ei ole antud test spetsiifiline konkreetse Wuhani viiruse jaoks,“ selgitab kopsuarst Wodarg. Ta näitab kõiki Euroopas leiduvaid sars-koroona-viiruse tüüpe. Rahvusvaheliselt tunnustatud viroloog Karin Mölling tõi hiljuti antud intervjuus välja samuti põhjendatud kahtlused nende testide suhtes, millel põhineb praegune koroonakriis ja mitte ainult Saksamaal. Selle juures ei olnud isegi oluline Christian Drosteni ja tema kolleegide ettevaatlik sõnastus, kuigi see ei anna tunnistust suurest kindlusest.

Kuid näib, et sellised – erilalaselt põhjendatud – kahtlused pühitakse tänasel päeval kõigi vahenditega kõrvale. Asi läheb nii kaugele, et levis info, et Wolfgang Wodargi ZDF´i 10. märtsi saates „Frontal 21“ väljendatud arvamus teema kohta eemaldati avalik-õigusliku telekanali meediapangast. Täna on võimalik seal siiski järelvaadata kogu saadet, ka lõiku kopsuarstiga.

 

„Ma ei ole vandenõuteoreetik“

„Frontal 21“-toimetus on saatelõiku täiendanud huvitava avaldusega, milles öeldakse muu hulgas: „Professor Tom Jefferson, Roomas asuva maineka Cochrane Instituudi epidemioloog, nõustub Wolfgang Wodargi hinnanguga. Cochrane Instituudi teadlased töötavad pidevalt selle kallal, et arendada tõenduspõhist meditsiini edasi, et tervishoiuküsimustes tehtaks otsuseid kvaliteetsete süstemaatiliste ülevaadete ja metaanalüüside alusel. Tom Jefferson rõhutab seejuures korduvalt, et viirused üldiselt – aga koroonaviirus eriti – on vähe uuritud, et anda lõplikuid hinnanguid nende ohtlikkuse ja vastumeetmete kohta.“

See on sama märkimisväärne nagu ka fakt, et ZDFi toimetajad süüdistavad vandenõuteooriates Wolfgang Wodargi, kes juhib Transparency Deutschland´is tervishoiu töörühma. „Ma olen teadlane. Ma ei ole kunagi kulutanud oma aega vandenõuteooriate peale ja ei kavatse seda ka iialgi teha,“ ütleb ta ise.

Märkimisväärsed on ka Tom Jeffersoni sõnad Sars-Cov-2´i väidetava erakordse ohtlikkuse kohta. Viirusest tuleneva väidetava ohuga põhjendatakse Wolfang Wodargi poolt kritiseeritavaid riiklike meetmeid, mis Saksamaal tähendab kontaktide keeldu ja mõnes teises riigis veelgi rangemaid keeldusid. Kopsuarstile heidetakse ette tema kahtlusi ohu suuruse osas.

 

Valmis vestlema Christian Drosteniga

See ning „vandenõuteooria“ etteheide püsivad jätkuvalt, eelkõige tegelike ja väidetavate faktikontrollide tõttu, millega erakanalid ja avalik-õiguslik meedia püüavad Wolfgang Wodargit lüüa. Ka ARD „Tagesschau“ (populaarne uudistesaade – toim.) „faktileidjad“ proovivad seda teha ja heidavad asja tundvale kopsuarstile ette, et ta jätab oma arvamustes olulised detailid kõrvale. Ajaleht Schwäbische Zeitung liigitas Wolfgang Wodargi ütlused „vandenõuteooriate ja libauudiste“ hulka, mis õnnestus ajalehel väidetavalt paljastada.

Charité kliiniku viroloog ja valitsuse konsultant Christian Drosten vastas oma podcastis raadiojaamas Norddeutscher Rundfunk (NDR) 18. märtsil Wolfgang Wodargi etteheitele, et testid olevat ebakindlad. „Sadu proove on võrreldud teiste koroonaviirustega ja teiste külmetusviirustega“ selgitas viroloog. „Ja mitte ühelgi korral ei ole saadud valet positiivset reaktsiooni“, seega ei reageeri test „ühelegi teisele inimese koroonaviirusele ega ühelegi teisele inimese külmetussviirusele“. See Christian Drosteni poolt väljatoodud selgus ei avaldu aga kuskil tema poolt kaasvastutajana testi kohta koostatud ametlikes materjalides. Kopsuarst Wolfgang Wodarg ütles Rubikonile, et ta on valmis Christian Drosteniga selle üle arutlema „ilma meediashow´ta“.

Wolfgang Wodarg hoiatab oma tekstis ja ka värskes intervjuus finantshuvide eest koroonakriisi taustal ja „huvidest kantud gripivalvurite“ eest. Ta märgib: „See tekitab juba hämmingut, kui oled aastaid võidelnud epideemiatega ja vaatad praegust segadust, paanikat ja sellest tingitud kahju. Sama tunnevad kindlasti veel paljud vastutajad, kes riskiksid täna – nagu ka „seagripi“ ajal – arvatavasti oma töökohtadega, kui nad astuksid peavoolule vastu.“ Ta kahtlustab, et terve hulk teadlasi räägib täna seda, mida soovivad poliitikud ja majandus.

 

2009. aasta seagripp kui muster?

Värskes intervjuus viitab ta, et täna põhirolli omava Robert Kochi nimelise Instituudi (RKI) juhatajaks on Lothar Wieler, veterinaar, täpsemalt loomade mikrobioloog. RKI asub Saksamaa Liitvabariigi tervishoiuministeeriumi haldusalas. Wolfgang Wodarg mainib seda seoses 2009. aasta mehhiko seagripi skandaaliga, kui Maailma Tervishoiuorganistatsioon WHO kuulutas välja „libapandeemia“. Vaktsiinide tootjad haistsid toona miljarditehingut, mida pidid toetama õudusstsenaariumid. Wolfgang Wodargil oli võimalus olla siis üks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee alamkomisjoni ellukutsujatest, mis paljastas 2010. aastal nimetatud seosed.

Wolfgang Wodarg mainib intervjuus, et teda vaenati juba siis kui „hullu“. Bundestagi-saadiku töö raames tutvus ta WHO ja selle struktuuridega, ka seoses 2005. aasta linnugripiga. Seejuures oli eriti aktiivne WHO tollane gripidirektor, saksa veterinaar Klaus Stöhr. Viimane hoiatas siis ülemaailmse, miljonite surnutega gripiepideemia eest: „Küsimus ei ole mitte selles, kas see tuleb, vaid ainult selles millal.“

Ka siis tõrjuti ja sõimati kriitikuid, samal ajal kui WHO maalis aina hirmsamaid õudusstsenaariume – kuni aasta hiljem ei olnud linnugripp enam teema. Ajakiri Cicero kirjutas hiljem: „Kogu afääri ainus tagajärg: miljoneid surnuid ennustanud Klaus Stöhr siirdus 2007. aastal – loomulikult – maailma suuruselt kolmandasse ravimifirmasse Novartis.“

 

Kriitika ja kahtlused Hiina suhtes

11. märtsil WHO poolt välja kuulutatud koroonaviirusse pandeemia kohta ütleb Wolfgang Wodarg: „Pandeemia tegevuskavad toimivad nagu eelnevalt kirjutatud programm, koos kõigi sammudega, mida sellistes hulludes situatsioonides tuleb rakendada.“ Selle käivitajaks oli viroloog, kes teatas, et ta avastas Hiinas, Wuhanis midagi väga ohtlikku, midagi, mida polevat kunagi varem olnud. Wolfgang Wodargi sõnul on alati võimalik avastada viiruste ja mikroobide maailmast midagi tundmatut.

Kopsuarst ei hoia Hiina arvelt kriitikaga kokku. Pekingi värskete ametlike teadete kohta, et riigis ei ole uusi nakatunuid, ütleb ta: „See ei ole tõsi, see pole võimalik. Seda saab tuvastada vaid siis, kui lõpetada testimine.“

Ka viroloog Karin Mölling viitas intervjuus sellele, et uus koroonaviirus ei kao. Wolfgang Wodarg arvab: „Hiina hirmutas meid. Poliitika reageeris sellele.“

Saksamaa poliitika riskis seejuures liiga palju. Ekspert hoiatab eriolukorra seaduste eest, mis on kavas Bundestagis vastu võtta ja mis muudavad põhiseaduse osaliselt kehtetuks. „Asi on väga tõsine,“ rõhutab ta ja tunneb puudust, et parteid nagu Die Linke või rohelised ei astu sellele vastu. Ainult FDP-st on kuulda kriitilisi hääli.

 

Hoiatus uute müüride eest

Wolfgang Wodarg on seisukohal, et paljud Saksamaa meediaväljaanded ja poliitikud on valinud uue kursi. „Kõik ütlevad: Me peame nüüd kokku hoidma, me peame olema solidaarsed haigetega ja kaitsma vanu inimesi.“ Ta saab sellest hästi aru, kui on mõni inimene, kes ei mõista asja hästi ja vajab nõu.

„Praegu toimuv on absurdne“, ütleb kopsuarst intervjuus Rubikonile. Praegu püstitatakse Covid-19-ga „Saksamaal müüre inimeste vahele“, millel on hullemad tagajärjed kui kunagisel „Berliini müüril“. „Me peame valvama, et müürid kaoksid nii kiiresti kui võimalik.“ Tänase olukorra põhjustanud poliitikud peavad tegema „kursimuutuse ilma oma nägu kaotamata“. Ka meedial lasub tänase olukorra eest „ülisuur vastutus“.

Oma veebilehel vastab Wolfgang Wodarg põhjalikult paljudele Covid-19 puudutavatele küsimustele.

 

Originaalartikkel ja saksakeelne videointervjuu: Rubikon

Vaata ka: dr Wodargi koduleht

Foto: wodarg.com

 

Toimetas Sander SoomaaKommentaarid

Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.

Päevapilt